newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...

Aktualności

26.07.2022 Rezydencja podatkowa ukraińskich przedsiębiorców

Problemy wiążące się z  ustaleniem statusu podatkowego ukraińskich przedsiębiorców, którzy przybyli do Polski w związku z rosyjską agresją.

Po rozpoczęciu otwartej rosyjskiej agresji na terytorium Ukrainy Rada Unii Europejskiej przyjęła decyzję wykonawczą 2022/382 z dnia 04.03.2022 r., w której odnotowano masowy napływ wysiedleńców z Ukrainy i zgodnie z art. 5 dyrektywy 2001/55/WE z dnia 20.07.2001 r. ustanowiono dla nich tymczasowy system ochrony (zwany dalej "decyzją Rady").Decyzja Rady ma zastosowanie w szczególności do obywateli Ukrainy zamieszkałych na Ukrainie przed 24 lutego 2022 r., wysiedlonych z Ukrainy w dniu 24 lutego 2022 r. lub później, w wyniku inwazji wojskowej rosyjskich sił zbrojnych, która rozpoczęła się w tym dniu.Przyjęcie przez Rzeczpospolitą Polską specjalnej ustawy p. pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12.02.2022 r., doprowadziło do zapewnienia pewnej kategorii obywateli, w szczególności prawa do pracy i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, co prowadzi do konieczności płacenia podatków w tym kraju.Jednocześnie istnieje znaczna liczba obywateli Ukrainy (samozatrudnieni, indywidualni przedsiębiorcy), którzy planują nadal otrzymywać dochody z działalności gospodarczej z Ukrainy lub innych krajów niż Polska, co w szczególności bezpośrednio dotyczy szerokiego grona indywidualnych przedsiębiorców zajmujących się usługami IT.

Więcej
02.06.2022 Praktyka studencka

Kancelaria "Gorazda, Świstuń, Wątroba i Partnerzy adwokaci i radcowie prawni" z siedzibą w Krakowie zachęca do udziału w programie praktyk studenckich dla studentów IV i V roku prawa. Osoby zainteresowane odbyciem praktyki w Kancelarii proszone są o przesyłanie CV drogą mailową na adres: kancelaria@gsw.com.pl ze wskazaniem preferowanego terminu odbycia praktyki. U praktykantów ceniona będzie znajomość przepisów prawa gospodarczego, cywilnego i procedury cywilnej, a także znajomość języków obcych (angielski i/lub niemiecki). 

Wcześniejsza praktyka w kancelarii będzie dodatkowym atutem. Dla najlepszych oferujemy możliwość stałej współpracy po okresie praktyk.

Więcej
04.04.2022 UKRAINA DESK - bezpłatna pomoc prawna dla obywateli Ukrainy
UKRAINA DESK - bezpłatna pomoc prawna dla obywateli Ukrainy

#PomocPrawna #Ukraina

Bezpłatna pomoc prawna dla obywateli Ukrainy w Polsce!

Od 4 KWIETNIA 2022 nasz nowy kolega, ukraiński adwokat YEVGEN MOTRYCH będzie do Waszej dyspozycji w:

-> PONIEDZIAŁKI, 
-> ŚRODY 
-> PIĄTKI 

* Bezpłatnie.
* W języku ukraińskim.
* Przez telefon 12 4224459 i email yevgen.motrych@gsw.com.pl

Więcej
29.12.2021 Zmiany w prawie - IV kwartał 2021

Kategoria: Prawo Gospodarcze

1) Odnawialne źródła energii – nowe zmiany z podpisem prezydenta
 

Ustawa z dnia 17 września 2021r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw podpisana przez Prezydenta RP, to krok w kierunku zmniejszenia obowiązków dla podmiotów, które chcą wytwarzać energię elektryczną na małą skalę (w małych instalacjach). Podniesieniu uległ górny próg łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej i mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu dla instalacji odnawialnego źródła energii, od którego niezbędne jest spełnienie obowiązków koncesyjnych. Aktualne progi wynoszą odpowiednio 1 MW i 3 MW. Ponadto automatycznie do rejestru wytwórców energii w małej instalacji zostaną przeniesieni przedsiębiorcy, którzy posiadają koncesję, a których kwalifikują się do ustawowo zdefiniowanej kategorii „małych”.

Więcej
27.12.2021 Godziny pracy kancelarii w okresie świąteczno- noworocznym.

Uprzejmie informujemy, że w okresie świąteczno-noworocznym kancelaria będzie nieczynna w następujących dniach:

* 24 grudnia 2021,

* 31 grudnia (po godzinie 13:00)

* 6 stycznia 2022,

* 7 stycznia 2022.

Więcej
23.12.2021

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego Roku pragniemy serdecznie podziękować za dotychczasową współpracę oraz złożyć Naszym Klientom moc gorących życzeń, zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności.

 

Więcej
22.10.2021 Zmiany w prawie - III kwartał 2021

Kategoria: Prawo Handlowe

1) Prosta Spółka Akcyjna – nowy podmiot w Kodeksie Spółek Handlowych

Od 1 lipca 2021 weszły w życie przepisy regulujące nowy typ spółki kapitałowej: Prostej Spółki Akcyjnej. Regulacja dotycząca PSA opiera się na następujących podstawowych założeniach:

(1) niski minimalny kapitał zakładowy – min. 1 zł,
(2) elastyczne kształtowanie struktury majątkowej (np. emisja akcji bez wartości nominalnej),
(3) wprowadzenie rozwiązań umożliwiających wniesienie do spółki know-how, pracy i usług bez skomplikowanych i kosztownych wycen na etapie rozpoczynania działalności,
(4) swoboda w zakresie wyboru organów spółki (zarząd i ew. rada nadzorcza albo rada dyrektorów),
(5) prosta rejestracja elektroniczna,
(6) szybka i nieskomplikowana likwidacja spółki lub przekształcenie w inną spółkę kapitałową.
 

Więcej
18.10.2021 Rewolucji w cenach transferowych ciąg dalszy.
Rewolucji w cenach transferowych ciąg dalszy.

Badanie dokumentacji cen transferowych 2020 już tuż, tuż

 

Koniec roku za pasem, a wraz z nim konieczność badania obowiązków w zakresie dokumentacji cen transferowych za rok 2020. Podatnicy przyzwyczajeni już być powinni do tego, że od bagatela kilku lat to badanie niemal co roku wygląda inaczej. Po wielkiej rewolucji z roku 2017 (drastyczne zaostrzenie przepisów) i teoretycznym ich łagodzeniu w roku 2019, lata 2020 i 2021 wyglądają już dość niewinnie. Ostatecznie od roku 2021 wprowadzono przecież tylko niepozorne zmiany – zmiany przy tym z założenia jedynie „precyzujące dotychczasowe wątpliwości interpretacyjne”. Czy aby na pewno?

 

Drobne zmiany…

Więcej
12.07.2021 Zmiany w prawie - II kwartał 2021

Przedstawiamy najnowsze zmiany w prawie.
Życzymy miłej lektury!

Więcej
02.04.2021 Zmiany w prawie I kwartał 2021

„Opłata mocowa” - jakie stawki obowiązują w 2021r.? 

Jak co roku, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ustala stawki opłaty za energię elektryczną w oparciu o aukcje, na których wyłaniani są dostawcy energii na dany rok oraz koszty wyliczone przez podmiot dokonujący rozliczeń. Ustawa o rynku mocy wprowadza 4 kategorie gospodarstw domowych w należności od ilości zużytej energii. W 2021 r. stawki dla gospodarstw domowych, w zależności od zużycia wyniosą od 1,87 zł / msc do 10.46 zł / msc
 
Co ciekawe, podmioty uczestniczące w rynku energii elektrycznej są wynagradzane za gotowość do dostaw, co ma zapewnić bezpieczeństwo dostaw niezależnie od sytuacji ekonomicznej.

Więcej
04.12.2020 Tarcza 6.0 – Pomoc dla branży fitness (projekt ustawy).
Tarcza 6.0 –  Pomoc dla branży fitness (projekt ustawy).

Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Tarcza 6.0) przewiduje wsparcie dla przedsiębiorców m.in. z branży fitness. 

 

Choć nie jest jeszcze znany termin wejścia w życie Tarczy 6.0, to z przygotowanego projektu wynika, że nowe prawo ma wspierać branżę na kilka następujących sposobów.

Więcej
25.11.2020 Zmiany w prawie wrzesień - listopad 2020

Ustawa o podatku cukrowym i od małpek – podpisana przez Prezydenta RP    

Kategoria: Prawo podatkowe

 

Od 1 stycznia 2021 r. podmioty prowadzące sprzedaż napoi alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży będą zobowiązane do wnoszenia dodatkowej opłaty dot. sprzedaży napoi alkoholowych o objętości do 300 ml. Opłata będzie wynosiła 25 zł od litra 100% alkoholu.
Dodatkowo, zgodnie z ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów od stycznia 2021 zostaje również wprowadzona dodatkowa opłata od napoi słodzonych. W przypadku napoi słodzonych opłata będzie się składać z dwóch części, tj. opłata stała i zmienna:


(1)    Opłata stała - 50 gr za litr napoju z dodatkiem cukru lub substancji słodzącej + 10 gr za litr napoju z kofeiną lub tauryną;
(2)    Opłata zmienna – 15 gr za każdy gram cukru powyżej 5 gr / 100 ml w przeliczeniu na litr.

Więcej
20.10.2020 Nowy JPK - nowe obowiązki dla przedsiębiorców

W życie weszła właśnie nowa regulacja dotycząca VAT-owskiej ewidencji czyli nowych zasad sporządzenia tzw. JPK-ów składanych wraz z deklaracją VAT (tzw. JPK_V7M dla składających deklaracje miesięczne i JPKV_7K dla składających deklaracje kwartalne).

Szczegóły nowych rozwiązań związanych z przygotowywaniem nowych JPK-ów - podobnie jak tworzenie poprzednich JPK-ów - dotyczą oczywiście służb księgowych przedsiębiorców. Jednak nowe rozwiązania wymuszają większą aktywność prowadzących działalność gospodarczą, czyli nowe obowiązki dla podatników VAT. Te dodatkowe obowiązki dotyczyć będą zwłaszcza takich przedsiębiorców, którzy korzystają z tzw. zewnętrznej obsługi księgowej. Będą oni zmuszeni do większej, niż dotychczas, współpracy z biurem księgowym. Współpraca ta winna przybrać charakter zautomatyzowany, pozwalający na jej usprawnienie i ograniczenie potrzeby indywidualnych kontaktów i interpretacji do spraw skomplikowanych. Aby to mogło nastąpić trzeba sobie przyswoić podstawowe informacje o nowych zasadach raportowania sprzedaży przedsiębiorców w nowo obowiązującym JPK-u. Pozwoli to uniknąć pomyłek, które, co do zasady, są zagrożone karą w wysokości 500 zł za każdą z nich.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze aspekty nowych regulacji. Ograniczamy się do podstawowych zasad i problemów. Kwestie szczegółowe i jednostkowe muszą być rozstrzygane przy udziale służb księgowych podatników i doradców prawnych. Więcej ...

Więcej
22.09.2020 Komu ryczałcik, a komu progresik

Przy okazji opodatkowania CITem spółek komandytowych według najnowszego projektu ustawy zmieniającej ustawy CIT i PIT, rząd proponuje wprowadzenie innej rewolucji podatkowej, o której jakby ciszej. Chodzi o radykalne rozszerzenie możliwości stosowania tzw. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, którego intencje budzą wątpliwości.

Ryczałt ewidencjonowany cieszy się popularnością w drobnym handlu, produkcji i w usługach. Tam stawki podatku są niskie, sposób kalkulacji przychodów prosty, co pozwala, przy dodatkowym założeniu że i tak istotna część przychodów jest nieewidencjonowana, sporo zaoszczędzić. Dotychczas ryczałt nie cieszył się jednak zbytnią popularnością wśród tzw. usług profesjonalnych. Po pierwsze dlatego, że nieliczne spośród nich mogły być ryczałtem opodatkowane. Po drugie dlatego, że przy stawkach 17 i 20% nie miało to większego sensu. Podatnicy woleli opodatkowywać dochód płaską stawką 19% niż przychód (bez możliwości potrącania ponoszonych kosztów) stawką 17%.

Więcej
21.09.2020 Spółki komandytowe podatnikami CIT!

Na stronie Centrum Legislacyjnego Rządu ukazał się w ub. tygodniu projekt ustawy zmieniającej ustawy o PIT i CIT, wedle którego wszystkie spółki komandytowe mające siedzibę lub zarząd na terenie Polski i niektóre spółki jawne od 1 stycznia 2021 r. staną się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Spółka jawna stanie się podatnikiem CIT jeśli jest wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz jeśli tożsamość wspólników podlegających opodatkowaniu z racji uzyskiwanych przez spółkę dochodów nie jest znana polskim organom podatkowym i nie będzie tym organom ujawniona. Regulacjami tymi nie będą zatem objęte spółki jawne, w przypadku których tożsamość wszystkich wspólników spółki, będących podatnikami podatku dochodowego (osoby fizyczne lub prawne) zostanie ujawniona właściwemu urzędowi skarbowemu.

Więcej
30.06.2020 Praca dla Aplikanta adwokackiego/radcowskiego

Kancelaria Gorazda, Świstuń, Wątroba i Partnerzy adwokaci i radcowie prawni z siedzibą w Krakowie  zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy aplikanta radcowskiego/ adwokackiego.

Więcej
05.06.2020 Prawo Antyprzejęciowe – Projekt Tarczy Antykryzysowej 4.0

Zgodnie z zapowiedziami Rządu, do Sejmu wpłynął projekt tzw. Tarczy Antykryzysowej 4.0 (projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw) zawierający przepisy mające na celu ochronę Polskich firm przed wrogimi przejęciami przez zagraniczne podmioty (spoza EOG). Więcej ...

 

Więcej
28.05.2020 Europa nie może być na sprzedaż – ochrona przed „WROGIMI PRZEJĘCIAMI”

W związku z pandemią COVID-19, wartość rynkowa wielu firm spada. Państwa członkowskie obawiają się, że takie firmy mogą stać się celem „wrogich przejęć” przez fundusze i firmy spoza UE.

Polski rząd, jak wynika z doniesień medialnych oraz wypowiedzi Minister Rozwoju, pracuje nad rozwiązaniami, które mają uniemożliwić przejęcie polskich firm przez zagraniczne podmioty (spoza EOG). Więcej ...

Więcej
28.05.2020 Q&A ws. Mikropożyczka

Jednorazowa pożyczka ze środków Funduszu Pracy udzielana przez starostę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy

* kto jest uprawniony?

więcej ...

Więcej
26.05.2020 Przymuszanie pracowników do pracy on site vs. Odmowa stawienia się w pracy

Dużo się mówi i pisze na temat rozwiązań ustawy antykryzysowej związanych z możliwością polecenia pracownikowi wykonywania pracy poza stałym miejscem jej wykonywania. Co jednak z pracodawcami, którzy z różnych przyczyn nie chcą lub nie mogą oddelegować swoich pracowników do pracy zdalnej, a także pracownikami, którzy w zetknięciu z taką decyzją swego przełożonego i obawą przez potencjalnym zarażeniem odmówią stawienia się w pracy? Na tak postawione pytania postaram się udzielić odpowiedzi w niniejszym artykule, ze względu jednak na obszerność poruszanych zagadnień, artykuł ten podzielony zostanie na dwie części.

Więcej
21.05.2020 Uelastycznienia w zakresie funkcjonowania organów spółek kapitałowych (część I)

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną wiele przedsiębiorstw doświadcza znacznych ograniczeń w zakresie trybu i sposobu swojego funkcjonowania, nie tylko o charakterze prawnym ale i faktycznym. Jedno z podstawowych ograniczeń związanych z brakiem możliwości swobodnego przemieszczania się i ryzykiem organizowania wieloosobowych posiedzeń 

Więcej
05.05.2020 Tam twoje biuro gdzie Twój komputer czyli o elektronicznym zawieraniu umów

Dynamicznie rozwijający się handel w sieci praktycznie oswoił nas wszystkich z zawieraniem umów w sposób elektroniczny w przeciągu ostatnich kilkunastu lat. Izolacja i praca w domach, spowodowana tegoroczną sytuacją epidemiologiczną, wymusiła, czy też przyspieszyła, podejmowanie przez przedsiębiorców decyzji o przeniesieniu obiegu dokumentów i podpisywania dokumentów do rzeczywistości wirtualnej. Na ile przepisy prawa cywilnego pomagają firmom zmierzyć się z takim projektem?

Więcej
15.04.2020 Praca zdalna na danych osobowych w czasach epidemii

Od niedawna w związku z trudną sytuacją epidemiologiczną oglądamy w telewizji nową reklamę jednego z dostawców Internetu, pytającego nas retorycznie, czy dom musi teraz pomieścić jednocześnie biuro, szkołę i inne aktywności naszego dotychczasowego, codziennego życia. W praktyce wiemy już, że dom musi pomieścić wszystko a zwiększenie ilości dostępnego Internetu w prezencie od dostawcy, wydaje się marketingowo trafiać w nasze potrzeby.

Więcej
15.04.2020 Ogólne zasady wykonywania pracy zdalnej - omówienie praktyczne (C&A)

Z uwagi na potrzebę podjęcia wszelkich działań związanych z zapewnienia najwyższej ochrony pracowniczej w związku z sytuacją epidemiologiczną z Polsce, ustawodawca zdecydował się wprowadzić do porządku prawnego instytucję pracy zdalnej. Zgodnie z art. 3 Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.)(dalej: „Ustawa”) pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania. 

Więcej
27.03.2020 Newsletter 2/2020
Newsletter 2/2020

Witamy w kolejnym wydaniu naszego Newslettera.
Życzymy miłej lektury!

Więcej
22.12.2019 CZAS

Jako prawnicy lubimy konkurencję. W związku z tym podjęliśmy wyzwanie i wzięliśmy udział w Video Christmas Challenge organizowanym przez Warwick Legal Network - sieć prawniczą, której członkiem jest nasza kancelaria. Poprzeczka zawieszona była bardzo wysoko. Spośród filmów z całego świata najwięcej głosów jury zdobył filmik „CZAS”, zdobywając pierwsze miejsce!

Cieszymy się z wygranej tym bardziej, że był to nasz debiut. Gratulacje dla wszystkich naszych konkurentów. Wykonaliście świetną robotę!

 

Życzymy wszystkim przyjaciołom i współpracownikom z Warwick Legal Network wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!

 

PS, Poniższy film nieco różni się od oryginału, ale jak to mówią "Co się stało w Vegas, zostaje w Vegas" :)

 

Więcej
25.04.2019 Udział w konferencji Cyber Security Summit 2019.
Udział w konferencji Cyber Security Summit 2019.

Z przyjemnością informujemy o konferencji Cyber Security Summit 2019, która odbyła się 11 kwietnia w Airport Hotel Okęcie w Warszawie

Więcej
01.04.2019 Renata Warchoł Lewicka została nowym Prezesem Zarządu Warwick Legal Network
Renata Warchoł Lewicka została nowym Prezesem Zarządu Warwick Legal Network

Miło nam poinformować, że partner naszej kancelarii Renata Warchoł-Lewicka została nominowana na Prezesa Zarządu międzynarodowej sieci prawniczej, której Kancelaria jest członkiem.  

 

Więcej
25.03.2019 Konferencja Warwick Legal Network w Mediolanie
Konferencja Warwick Legal Network w Mediolanie

W dniach 21-23.03.2019 dwóch partnerów naszej Kancelarii Renata Warchoł-Lewicka i Małgorzata Woźniak uczestniczyły w międzynarodowej konferencji prawniczej w Mediolanie. Organizatorem była Warwick Legal Network, której kancelaria jest członkiem, a gospodarzami była członkowska firma z Mediolanu Bureau Plattner

Więcej
13.03.2019 Cyber Security Summit 2019
Cyber Security Summit 2019

Jako Partner wydarzenia "Cyber Security Summit 2019" serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji, podczas której zostaną poruszone najważniejsze aspekty związane z cyberbezpieczeństwem oraz zagrożeniami wynikającymi z utraty danych i ich niekontrolowanym wyciekiem. 

Więcej
28.11.2018 Poradnik Warwick Legal Network na temat regulacji prawnych dotyczących tzw. umowy wspólników
Poradnik  Warwick Legal Network na temat regulacji prawnych dotyczących tzw. umowy wspólników

Warwick Legal Network wydał poradnik na temat regulacji prawnych dotyczących tzw. "umowy wspólników" w spółkach niepublicznych w 17 krajach (tj. Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Francja, Niemcy, Indie, Włochy, Litwa, Holandia, Polska, Portugalia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania, USA).

 

 

Więcej
16.10.2018 Szkolenie na temat "Dobrych Praktyk w Umowach IT"
Szkolenie na temat "Dobrych Praktyk w Umowach IT"

Zapraszamy na szkolenie na temat dobrych praktyk w Umowach IT organizowane przez eduFuturo.

 

Prowadzący: wspólnik Kancelarii Renata Warchoł-Lewicka

Data: 22-23.11.2018

Miejsce: Warszawa

 

Więcej
26.09.2018 Jako Partner wydarzenia serdecznie zapraszamy na Muzyczne Podwieczorki
Jako Partner wydarzenia serdecznie zapraszamy na Muzyczne Podwieczorki

W imieniu Fundacji Faktor Kultura serdecznie zapraszamy na Muzyczne Podwieczorki czyli koncerty nie tylko dla dzieci. Już 6 października o godz. 12:00 wystąpi w Kombinatorze Jerzy Igor - tajemnicza dwuosobowa postać śpiewająca i grająca na wielu instrumentach.

Więcej
11.09.2018 Poszukujemy pracownika na stanowisko: Asystent prawnika/wealth management officer
Poszukujemy pracownika na stanowisko: Asystent prawnika/wealth management officer

Kancelaria prawna poszukuje osoby, której zadaniem będzie obsługa oraz przygotowywanie pod nadzorem prawnika (w języku angielskim oraz niemieckim) dokumentacji korporacyjnej i finansowej dla podmiotów zagranicznych. Kandydat zostanie przeszkolony w zakresie swoich zadań. Kluczowe wymagania pracodawcy to dokładność w pracy na dokumentach oraz znajomość języków angielskiego i niemieckiego w piśmie na poziomie średniozaawansowanym.

Więcej
05.07.2018 Konferencja Warwick Legal Network w Krakowie: 29 - 30 września 2017
Konferencja Warwick Legal Network w Krakowie: 29 - 30 września 2017

Jesienna Konferencja Warwick Legal Network odbyła się w Krakowie, a jej gospodarzem była Kancelaria Gorazda, Świstuń, Wątroba i Partnerzy. Temat przewodni tegorocznej konferencji brzmiał: "Am I the Future Lawyer?" w świecie ówczesnej cyfryzacji i sztucznej inteligencji.

Więcej
20.06.2018 WLN – The Legal 500

Z przyjemnością informujemy że nasza kancelaria, w ramach sieci kancelarii Warwick Legal Network, znajduje się na liście prestiżowego rankingu firm prawniczych z całego świata– The Legal 500. Więcej

Więcej
05.05.2018 E-prawnik

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z artykułami opracowanymi przez prawników naszej kancelarii i opublikowanymi na stronie E-Prawnika.

Z wszystkimi artykułami można zapoznać się tutaj.

Więcej
01.04.2018 Grono kancelarii wita czterech Młodszych Partnerów
Grono kancelarii wita czterech Młodszych Partnerów

Z przyjemnością informujemy, że do grona Partnerów kancelarii dołączyło czterech Młodszych Partnerów.

Więcej
02.03.2018 Porozumienie Warwick Legal Network z Asean Legal Alliance

Z przyjemnością informujemy, że Zarząd Warwick Legal Network (WLN) podpisał porozumienie w sprawie współpracy z ASEAN Legal Alliance (ALA - www.asianlegalliance.net) w zakresie obsługi klientów w ponad 40 krajach na całym świecie.

 

Dzięki porozumieniu członkowie WLN zyskają dostęp do doświadczonej, dobrze wykwalifikowanej i starannie wyselekcjonowanej pomocy prawnej w krajach ASEAN, które należą do jednych z najszybciej rozwijających się gospodarek świata. Ponadto członkowie Warwick Legal Network oraz ich klienci będą mogli korzystać z pomocy firm prawniczych na całym obszarze azjatyckim, w którym członkowie ALA mogą pochwalić się wieloma osiągnięciami.

Więcej
05.05.2017 Konferencja WLN w Budapeszcie

28 – 30  kwiecień 2017

Temat konferencji: Media Społecznościowe (Social Media)

W dniach 28 – 30 kwietnia 2017 roku w Budapeszcie odbyła się konferencja Warwick Legal Network. Organizatorem tego rocznej konferencji była kancelaria Squarra & Partners Law Office, natomiast tematem przewodnim było wykorzystanie Social Media w marketingu. Naszą kancelarię reprezentowała radca prawny Natalia Rutkowska.

Więcej
03.01.2017 Business Mission India: 12 - 16 Luty 2017
Business Mission India:  12 - 16 Luty 2017

Uprzejmie informujemy o międzynarodowej inicjatywie gospodarczej BUSINESS MISSION INDIA wspieranej przez GORAZDA, ŚWISTUŃ, WĄTROBA I PARTNERZY ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI.

Więcej
02.01.2017 Praktyki w kancelarii

Kancelaria "Gorazda, Świstuń, Wątroba i Partnerzy adwokaci i radcowie prawni" oddział w Warszawie zachęca do udziału w programie bezpłatnych praktyk studenckich dla studentów.

Więcej
11.07.2016 Natalia Rutkowska zwycięzcą nagrody młodych prawników WLN's Jorge Mañá Award 2016

Szanowni Państwo, mamy przyjemność poinformować, iż Pani Natalia Rutkowska LL.M. (radca prawny/ legal counsel) z naszej kancelarii Gorazda, Świstuń, Wątroba i Partnerzy adwokaci i radcowie prawni, będącej członkiem Warwick Legal Network  (międzynarodowej organizacji zrzeszającej niezależne firmy prawnicze z całego świata, działające na podstawie tych samych standardów) została zwycięzcą nagrody młodych prawników tj. WLN's Jorge Mañá Award 2016 (więcej). Pani Natalia spędziła dwa tygodnie w austriackiej firmie prawniczej Zumtobel Kronberger Rechtsanwälte OG w Salzburgu. Zapraszamy do przeczytania podsumowania z tej niezwykle wzbogacającej wizyty (więcej).

Więcej
30.04.2016 Kancelaria Gorazda, Świstuń, Wątroba i Partnerzy adwokaci i radcowie prawni została członkiem AHK – Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, iż od początku roku 2016 Kancelaria Gorazda, Świstuń, Wątroba i Partnerzy adwokaci i radcowie prawni została członkiem AHK – Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, będącą izbą z największą ilością firm członkowskich w Polsce oraz jedną z największych Niemieckich Zagranicznych Izb Przemysłowo-Handlowych (AHK) na świecie (http://ahk.pl/pl/o-nas/).

Więcej
29.04.2016 Artykuł mecenasa dr Marcina Gorazdy pt. "W ściąganiu VAT ewidentnie odstajemy od Starej Europy"

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z artykułem Mecenasa dr Marcina Gorazdy pt. "W ściąganiu VAT ewidentnie odstajemy od Starej Europy" zamieszczonego w Dzienniku Gazecie Prawnej na Majówkę 29 kwiecień 16 nr 83/84 (4230/4231) strona B32-B34 (więcej).

Więcej
23.03.2016 Artykuł o nieznanym prawu polskiemu obowiązku składania deklaracji odnośnie aktywów posiadanych poza granicami kraju

Stowarzyszona w ramach sieci kancelarii prawnych Warwick Legal Network, kancelaria partnerska Bufete Mañá-Krier-Elvira Abogados Asociados z Barcelony (Hiszpania), opublikowała na łamach portalu taschenspiegel.es artykuł pt.: Vermögensdeklaration 720: Ein Alptraum. Artykuł traktuje o nieznanym prawu polskiemu obowiązku składania deklaracji odnośnie aktywów posiadanych poza granicami kraju (tzw. deklaracja 720), a zwłaszcza o surowych sankcjach braku jego wypełnienia. Prezentujemy Państwu tłumaczenie tego artykułu, dotyczącego w istocie prawa podatkowego w Hiszpanii, chcąc jednak wskazać na potencjalny kierunek zmian w polskim prawie podatkowym... (więcej)

Więcej
01.10.2015 "Czy Facebook ma prawo do twoich zdjęć? Wyjaśniamy raz na zawsze"

Zachęcamy także do zapoznania się z ciekawym artykułem na WP pt. "Czy Facebook ma prawo do twoich zdjęć? Wyjaśniamy raz na zawsze" (więcej).

Więcej
30.09.2015 Zachęcamy do lektury nowej publikacji zbiorowej Wydawnictwa Bloomsbury Professional Ltd pt. „WORKFORCE RESTRUCTURING IN EUROPE”

Zachęcamy do lektury nowej publikacji zbiorowej Wydawnictwa Bloomsbury Professional Ltd  pt. „WORKFORCE RESTRUCTURING IN EUROPE” (pod redakcją: Edzard Clifton-Dey – Solicitor and Rechtsanwalt (Germany), ebl miller rosenfalck; Pia Dalziel – Solicitor and Advokat (Denmark), ebl miller rosenfalck; Sara Kennedy – Solicitor, ebl miller rosenfalck; Emmanuelle Ries – Solicitor, ebl miller rosenfalck).

Więcej
29.04.2015 Kriegstetten Sternen

Nasz kolega Manfred Küng (adwokat z kancelarii Küng Rechtsanwälte) członek rady miejskiej Kriegstetten, zaangażował się w promocję swojej miejscowości. My również przyłożyliśmy się co nieco do tego projektu. Zachęcamy do zapoznania się z krótkim filmikiem.  

Film można obejrzeć tutaj.

Więcej
30.03.2015 Wywiad dla Radio Kraków "Czy powinniśmy się rozliczać z benefitów służbowych?"

Serdecznie zapraszamy do posłuchania wywiadu przeprowadzonego przez Panią Marzenę Florkowską z adwokatem dr Marcinem Gorazdą.

Z wywiadem można zapoznać się tutaj.

Więcej
25.08.2014 Artykuł w Interaktywnie.com pt. "Hazard online"

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem pt "Hazard online" dotyczącym hazardu internetowego w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej, jego legalności, nowelizacji ustawy hazardowej oraz tzw. szarej strefy. Tekst został napisanego przy współpracy prawników naszej kancelarii - radcy prawnego Agnieszki Modras oraz aplikanta radcowskiego Kamila Wawrucha i ukazał się na stronie internetowej Interaktywnie.com.

 

Więcej
06.06.2014 Kanał na YouTube: Kancelaria GSW

Zapraszamy na nowo utworzony kanał na YouTube, w którym to zamieszczone zostały krótkie filmy ze szkoleń w ramach cyklu "Seminarium Prawnicze".

Więcej
15.05.2014 Jak zawrzeć dobrą umową handlową? - szkolenie w ramach cyklu Akademia Przedsiębiorcy

Serdecznie zapraszamy Państwa na drugie szkolenie w ramach cyklu Akademia Przedsiębiorcy, organizowanym wspólnie przez Kancelarię Gorazda, Świstuń, Wątroba i Wspólnicy adwokaci i radcowie prawni sp. k. wraz z Lożą Częstochowską Business Centre Club oraz Agencją Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

Więcej
30.04.2014 Europejski fiskus zwiera szyki. Poszukuje dochodów i uszczelnia system

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z artykułem adwokata dr Marcina Gorazdy opublikowanego na łamach Gazety Prawnej.

 

Więcej
06.03.2014 Szkolenie "Akademia Przedsiębiorcy"

Serdecznie zapraszamy Państwa na pierwsze szkolenie w ramach cyklu Akademia Przedsiębiorcy, organizowanym wspólnie przez Kancelarię Gorazda, Świstuń, Wątroba i Wspólnicy adwokaci i radcowie prawni sp. k. wraz z Lożą Częstochowską Business Centre Club oraz Agencją Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A....więcej

Więcej
04.03.2014 Sposób na ZUS

W dniu 27 marca 2014 r. o godz. 18.00 w księgarni De Revolutionibus w Krakowie na ul. Brackiej 14, autor niniejszego tekstu mówił będzie o perspektywach optymalizacji ZUS w Polsce próbując obalić istniejące mity i pokazując rzeczywistość....więcej

Więcej
26.02.2014 Legalny hazard w internecie w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej

Serdecznie zapraszamy na kolejne z cyklu seminarium prawnicze w dniu 20 marca 2014 r. o godz. 18.00 w księgarni De Revolutionibus w Krakowie na ul. Brackiej 14, Tym razem przedstawimy możliwości prowadzenia hazardu w internecie w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej...więcej

Więcej
26.02.2014 Jak zawrzeć dobrą umowę handlową. Praktyczne klauzule w kontraktach. Klauzule często spotykane, ale niedozwolone.

Serdecznie zapraszamy na seminarium prawnicze w dniu 13 marca 2014 r. o godz. 18.00 w księgarni De Revolutionibus w Krakowie na ul. Brackiej 14, autor poniższego tekstu mówił będzie o najważniejszych rodzajach umów, regulacjach prawnych oraz przykładach klauzul umownych...więcej

Więcej
13.02.2014 Alternatywne formy finansowania działalności gospodarczej i zabezpieczenia płatności - obligacje komercyjne, akredytywy, gwarancje, faktoring

Serdecznie zapraszamy na kolejne z cyklu seminarium prawnicze w dniu 19 lutego 2014 r. o godz. 18.00 w księgarni De Revolutionibus w Krakowie na ul. Brackiej 14, Tym razem przedstawimy alternatywne formy finansowania działalności gospodarczej i zabezpieczenia należności...więcej

Więcej
07.02.2014 Inauguracja seminariów prawniczych prowadzonych przez Kancelarię

W dniu 12 lutego 2014 roku o godz. 18:00 w księgarni De Revolutionibus w Krakowie na ul. Brackiej 14, adw. dr Marcin Gorazda będzie mówił o perspektywach optymalizacji podatkowej w Europie, inaugurując tym samym cykl seminariów prawniczych prowadzonych przez kancelarię GSW.

Więcej
29.01.2014 KROMISS-BIS Sp. z o. o. sprzedana z udziałem GSW

Kancelaria GSW doradzała Założycielom przy sprzedaży 100 % udziałów w KROMISS-BIS Sp. z o. o. (aktualnie Europoles-Kromiss Sp. z o. o.) – firmie zajmującej się produkcją stalowych konstrukcji wsporczych dla energetyki, oświetlenia i trakcji.

Więcej
27.03.2013 Porozumienie w sprawie pomocy finansowej dla Cypru

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem na temat programu pomocy finansowej dla Cypru.

Z niedzieli na poniedziałek rząd Cypryjski osiągnął porozumienie z przedstawicielami Eurogrupy w kwestii warunków programu udzielenia pomocy zagrożonemu bankructwem Cypru. Porozumienie to w połączeniu z 3 nowymi ustawami oraz poprawkami do istniejących regulacji, zatwierdzonych przez cypryjski parlament w zeszły piątek, stworzy podstawy do przywrócenia płynności sektora finansowego. Więcej...

Więcej
15.01.2013 Usługi Pro Bono - Teatr Baza

Od wielu lat nasza kancelaria aktywnie wspiera Fundacje, świadcząc dla nich obsługę prawną. Od lipca 2012 z naszych usług korzysta Stowarzyszenie Teatralne zajmujące się szeroko pojętą edukacją kulturalną i przybliżaniem populacji starych form teatru. Więcej informacji na temat Stowarzyszenia znajdziesz na stronie: www.teatrbaza.pl

Więcej
01.12.2012 Nowy blog: Emotional Lawyer

Zapraszamy do odwiedzin naszego nowego bloga dotyczącego rzeczywistości sądowej (więcej...)

Więcej
05.11.2012 Otwarcie biura GSW w Warszawie

Z przyjemnością informujemy, że w związku z dynamicznym rozwojem naszej kancelarii, z dniem 1 listopada 2012 r., otworzyliśmy nasze nowe biuro w Warszawie. Dzięki temu będziemy mogli w jeszcze szerszym zakresie reprezentować Państwa interesy i rozwiązywać pojawiające się problemy.

Nasze biuro zlokalizowaliśmy przy Alejach Jerozolimskich 96, w bliskiej okolicy ścisłego centrum Warszawy.

Więcej
15.10.2012 Konferencja WLN w Reggio Emilia

Konferencja WLN w Reggio Emilia

04 - 06 października 2012


W dniach 04.10.2012 - 06.10.2012r.  w przepięknej i niezwykle malowniczej miejscowości Reggio Emilia leżącej w północnej części Włoch odbyła się konferencja Warwick Legal Network. Naszą kancelarię reprezentowali Marcin Gorazda, Renata Warchoł – Lewicka oraz Małgorzata Woźniak.
 

Więcej
02.07.2012 Nowości w GSW: Usługa Prawnicy on- line, blog na temat podatków

Miło jest nam Państwa poinformować, iż nasza Kancelaria uruchomiła usługę ‘Prawnicy on line’.  Dzięki niej będą mogli Państwo w łatwy sposób sprawdzić dostępność poszczególnych prawników w dowolnym miejscu i czasie oraz porozmawiać z nimi korzystając z powszechnie dostępnego komunikatora Skype. Poza innymi zaletami jest to na chwilę obecną najbardziej zaufana i bezpieczna forma komunikacji. Wszelkie uwagi mające na celu jej usprawnienie będą mile widziane.

Więcej
29.06.2012 KRS – za darmo i bez kolejek

Wyszukiwanie w wyszukiwarce podmiotów wpisanych do KRSu, podobnie jak w poprzednio dostępnej wyszukiwarce, jest możliwe przy użyciu nazwy podmiotu, jego numeru KRS czy nr NIP, a także, co stanowi nowość, wedle numeru REGON oraz nazwy województwa, powiatu, gminy lub miejscowości. Stosownie do zastosowanych kryteriów wyszukiwania otrzymujemy listę podmiotów spełniających te kryteria...
 

Więcej
30.04.2012 Konferencja WLN we Frankfurcie nad Menem

26 - 28 kwietnia 2012

Podczas wiosennej konferencji we Frankfurcie udział wzięło ponad 70 prawników z 26 krajów. Naszą kancelarię reprezentowała Radca Prawny Renata Warchoł – Lewicka.

Celem konferencji było pokazanie „Jak członkowie WLN mogą poprawić swój marketing oraz zwiększyć zauważalność na tle innych kancelarii”. Zwrócono uwagę na fakt, że marketing i rozwój zależy od członków, natomiast sieć WLN stanowi platformę, która ułatwia koordynowanie działań marketingowych.

Więcej
09.03.2012 Spotkanie w ramach cyklu Allerhand Lecture Series

8 marca 2012 r. w Instytucie Allerhanda w Krakowie odbyło się  kolejne spotkanie w ramach cyklu Allerhand Lecture Series. Podczas wykładów omówione zostały zagadnienia z zakresu prawa i ekonomii. 
prof. Adam Nita przedstawił słuchaczom problematykę wykładu,  pytania i zagadnienia stanowiące wstęp do dyskusji na temat opodatkowania spółki komandytowo - akcyjnej.
Dr M. Gorazda omówił tematykę związaną z rezydencją podatkową, przedstawił możliwe kierunki zmian kodeksu spółek handlowych oraz ustawy o podatku od osób prawnych. Następnie zajął się porównaniem konstrukcji polskich z zagranicznymi spółkami krajów Unii Europejskiej (m. in. w Niemczech i na Słowacji) gdzie ma zastosowanie parent subsidiary directive. Więcej informacji na stronie  http://allerhand.pl

Więcej
10.09.2009 Warwick Legal Network

Warwick Legal Network jest stowarzyszeniem o międzynarodowym zasięgu, skupiającym niezależne kancelarie prawne. Zwyczajowo, co pół roku, prawnicy kancelarii będących członkami Warwicka spotykają się w jednym miejscu i czasie, celem pogłębiania wiedzy i umiejętności w zakresie różnych dziedzin prawa. Ważnym rezultatem jest także zacieśnienie relacji z kancelariami partnerskimi, co umożliwia skuteczne wykorzystanie możliwości prawnych oferowanych przez inne systemy prawa. W tym roku miastem, który gościł uczestników spotkania był Kraków. W dniach 2-4 kwietnia odbyła się konferencja, którą miała zaszczyt

Więcej

Publikacje

Zobacz wszystkie