Aktualności

Wszystkie

Tarcza 3.0 Najważniejsze rozwiązania

26.05.2020
  1. ZWOLNIENIE Z ZUS

 

Tarcza 3.0 rozszerzyła grupy przedsiębiorców mogących uzyskać zwolnienie ze składek ZUS o płatników składek:

 

  • prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą;
  • opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne;
  • prowadzących działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 roku;
  • których przychód z działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, był wyższy niż 15 681 złotych (300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 roku), ale dochód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie był wyższy niż 7000 złotych.

 

Tarcza 3.0. wprowadza także zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców objętych tzw. ulgą na start, tj. zwolnionych z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez okres 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności. Więcej...

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...