Aktualności

Wszystkie

Zmiany w prawie - IV kwartał 2021

29.12.2021

Kategoria: Prawo Gospodarcze

1) Odnawialne źródła energii – nowe zmiany z podpisem prezydenta
 

Ustawa z dnia 17 września 2021r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw podpisana przez Prezydenta RP, to krok w kierunku zmniejszenia obowiązków dla podmiotów, które chcą wytwarzać energię elektryczną na małą skalę (w małych instalacjach). Podniesieniu uległ górny próg łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej i mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu dla instalacji odnawialnego źródła energii, od którego niezbędne jest spełnienie obowiązków koncesyjnych. Aktualne progi wynoszą odpowiednio 1 MW i 3 MW. Ponadto automatycznie do rejestru wytwórców energii w małej instalacji zostaną przeniesieni przedsiębiorcy, którzy posiadają koncesję, a których kwalifikują się do ustawowo zdefiniowanej kategorii „małych”.


2) Kredyt mieszkaniowy również z podpisem Prezydenta


Jedną z części Polskiego Ładu jest ustawa o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym, która również zyskała podpis Prezydenta. Jej celem jest pomoc państwa przy spłacie kredytów mieszkaniowych. Ma ono tego dokonywać przy udziale Banku Gospodarstwa Krajowego w formie spłaty do 20% kwoty kredytu (maksymalnie do kwoty 100 tyś zł). Zasadą jest, iż BGK będzie spłacać powyższą część w momencie urodzenia się dziecka. Nazwane to zostało „spłatą rodzinną”, która obejmuje 20 tyś zł w momencie pojawienia się drugiego potomka, natomiast 60 tyś zł przy kolejnym.
 Kategoria: Prawo Podatkowe

1) Nowy wzór deklaracji VAT-26

Tym razem obiektem zmian w podatku akcyzowym były przepisy odnośnie składu podatkowego. Dzięki nowelizacji możliwe będzie kontynuowanie działalności prowadzonej w składzie podatkowym w przypadku, gdy zrezygnuje z tego główny podmiot prowadzący cały skład. Do tej pory sytuacja taka wymagała zawieszenia poboru podatku w stosunku do wyrobów akcyzowych, a inny podmiot, niebędący następcą prawnym dotychczasowego, nie mógł kontynuować jego działalności. W tym momencie, w przypadku zawieszenia, inny podmiot będzie mógł kontynuować działalność bez konieczności zapłaty należnej akcyzy, gdyż zobowiązanie podatkowe nie powstanie. Nowelizacja ta wychodzi naprzeciw potrzebom rynkowym, zwłaszcza działalnościom typu produkcyjnego, które do tej pory musiały przerwać proces produkcji.

2) Zmiany w podatku akcyzowym

Z końcem października sejm przyjął zmiany w ustawie o podatku akcyzowym, które wejdą w życie 1 stycznia 2022 r. Polegają one na podniesieniu stawki akcyzowej na alkohole i papierosy, a także utworzeniu Mapy Akcyzowej. Co to takiego? To swoisty harmonogram dotyczący zmieniania się cen w najbliższych latach. Pomysł jest taki, aby na przestrzeni lat 2023-2027 stawka podatku w odniesieniu do alkoholu rosła 5% r/r, natomiast w przypadku papierosów, tytoniu i wyrobów nowatorskich - po 10% r/r. Podobne Mapy zostały już wprowadzane w innych krajach unijnych.

3) 1 stycznia 2022 – Nowy Rok powita wchodzący w życie Polski Ład

Koniec roku owocował podpisem prezydenta pod Nowym Ładem – programem zakładającym nowelizację 26 ustaw (głównie podatkowych). Od początku wzbudził on liczne dyskusje opinii publicznej i niemałe dywagacje w środowisku prawnym. Główne apele dotyczyły zbyt krótkiego okresu vacatio legis, gdyż większość przepisów wejdzie w życie już 1 stycznia 2022r.

Warto wspomnieć o kilku najistotniejszych zmianach:

- podwyższenie kwoty wolnej od podatku od osób fizycznych do 30 000 zł;
- możliwość odliczenia od podatku kwoty 1500 zł dla osoby samotnie wychowującej dziecko;
- nowy tzw. II próg podatkowy w przypadku stosowania ogólnych zasad opodatkowania, wynoszący 120 000 zł od którego ma mieć zastosowanie stawka podatku dochodowego w wysokości 32%;
- wprowadzenie ulgi dla klasy średniej;
- zmiana sposobu obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców;
- rozszerzenie katalogu zwolnień od podatku dochodowego dla osób fizycznych.
 Kategoria: Prawo Karne

1) Czynny żal w formie online – nowość w sprawach karno-skarbowych

Od 5 października b.r. stało się możliwe złożenie czynnego żalu drogą elektroniczną np. przez e-PUAP czy e-Urząd Skarbowy z kwalifikowanym podpisem elektronicznym czy podpisem zaufanym. Dzięki temu zrównana została postać papierowa z postacią elektroniczną. Zmiana ta miała miejsce za sprawą ustawy o doręczeniach elektronicznych, a dotyczy osób, które dopuściły się wykroczenia bądź też przestępstwa skarbowego.
 Kategoria: Ochrona konkurencji / prawo rolne

1) Nowe zasady definiowania i działania nieuczciwych praktyk w obrocie produktami rolnymi


Tym razem na szali pojawiła się ustawa w sprawie przeciwdziałania nieuczciwym praktykom w obrocie produktami rolnymi, która została zmieniona pod wpływem dyrektywy unijnej. Prezydent złożył swój podpis pod projektem zakładającym między innymi zwiększenie kompetencji dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zdefiniowane także zostało 16 nieuczciwych praktyk – 10 jest bezwzględnie zakazanych, natomiast 6 dozwolonych pod pewnymi względami. Warto też dodać, iż nowością jest również możliwość wszczynania postępowania przez prezesa UOKiKu z urzędu.

 

Opracowali: Łukasz Rabiak, Julianna Mielczarek

 Źródła: System informacji prawnej Lex, Lexpolonica, Dziennik Gazeta Prawna, Przegląd prasy podatkowej Deloitte/Ernst&Young i inne


Kraków, 29.12.2021 r.

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...