Oferta

Doradztwo prawne świadczone przez prawników naszej Kancelarii obejmuje zarówno spotkania z Klientami, rozmowy i konsultacje za pomocą środków przekazu (telefon, e-mail, komunikator ZOOM), udział w negocjacjach prowadzonych przez Klientów, jak i sporządzanie opinii, pism, projektów dokumentów lub umów.

Prawnicy naszej Kancelarii wykazują się dużą mobilnością i elastycznością w podejściu do czasu i sposobu świadczenia usług.

Dla naszych klientów świadczymy usługi najczęściej na podstawie  umów o stałą obsługę prawną, zaś w specjalistycznych sprawach, na zasadzie doradztwa ad hoc, tj. na konkretne zlecenia. Wynagrodzenie obliczane jest najczęściej w oparciu o iloczyn czasu pracy poświęconego na rozwiązanie problemu i umówionej stawki wynagrodzenia.

Rozliczanie wynagrodzenia odbywa się w oparciu o rzeczywisty czas pracy liczony co do minuty, bez stosowania zaokrągleń, zaś na konkretne zadania ustalamy stawki ryczałtu.

RODO

Szybki postęp techniczny i globalizacja przyczyniły się do zwiększenia skali udostępniania i wykorzystywania danych osobowych. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które wchodzi w życie dnia 25 maja 2018 r. kompleksowo i wielopłaszczyznowo reguluje zagadnienia przetwarzania danych osobowych. Nowe ustawodawstwo powoduje konieczność rekapitulacji ustalonych procedur i dokumentacji przetwarzania danych osobowych.

Kancelaria posiada doświadczenie z zakresu szeregu zagadnień związanych z ochroną danych osobowych. W obszarze danych osobowych przeprowadzaliśmy u naszych klientów (czy to w ramach stałej obsługi prawnej czy też w ramach dedykowanego projektu) audyty informacyjne danych osobowych procesowanych w przedsiębiorstwie Klienta, następnie analizowaliśmy dane i na ich podstawie przygotowywaliśmy we współpracy z klientami dokumentację przetwarzania danych osobowych w ramach Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, a w ostatnich miesiącach w ramach RODO. Na bieżąco konsultujemy na zamówienie naszych klientów wszelkie kwestie związane z ochroną danych osobowych w ramach prowadzonej przez nich działalności, w szczególności w branżach teleinformatycznych, outsourcingowych oraz spożywczej.

Kontakt

Renata Warchoł - Lewicka Partner, radca prawny renata.lewicka@gsw.com.pl

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...