Oferta

Doradztwo prawne świadczone przez prawników naszej Kancelarii obejmuje zarówno spotkania z Klientami, rozmowy i konsultacje za pomocą środków przekazu (telefon, e-mail, komunikator ZOOM), udział w negocjacjach prowadzonych przez Klientów, jak i sporządzanie opinii, pism, projektów dokumentów lub umów.

Prawnicy naszej Kancelarii wykazują się dużą mobilnością i elastycznością w podejściu do czasu i sposobu świadczenia usług.

Dla naszych klientów świadczymy usługi najczęściej na podstawie  umów o stałą obsługę prawną, zaś w specjalistycznych sprawach, na zasadzie doradztwa ad hoc, tj. na konkretne zlecenia. Wynagrodzenie obliczane jest najczęściej w oparciu o iloczyn czasu pracy poświęconego na rozwiązanie problemu i umówionej stawki wynagrodzenia.

Rozliczanie wynagrodzenia odbywa się w oparciu o rzeczywisty czas pracy liczony co do minuty, bez stosowania zaokrągleń, zaś na konkretne zadania ustalamy stawki ryczałtu.

Prawo konkurencji

Od wielu lat Kancelaria wspiera swoich Klientów w zakresie prawa ochrony konkurencji i konsumentów.

W szczególności w obszarze analizy procesów koncentracji przedsiębiorców pod względem zasadności dokonania zgłoszenia zamiaru koncentracji do Prezesa UOKiK lub do Komisji Europejskiej oraz przygotowanie zgłoszeń zamiaru koncentracji i reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach dotyczących koncentracji, reprezentację w postępowaniach przed Prezesem UOKiK, reprezentację w sporach sądowych przed sądami powszechnymi, Sądem Okręgowym w Warszawie Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sądem Najwyższym,

Ponadto Kancelaria świadczy usługi w zakresie analiz i opinii prawnych w przedmiocie zgodności działalności przedsiębiorców z przepisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w tym w szczególności w zakresie związanych z oznaczeniem produktu, naśladownictwa produktów, utrudniania dostępu do rynku czy nieuczciwej reklamy.

Kontakt

Renata Warchoł - Lewicka Partner, radca prawny renata.lewicka@gsw.com.pl

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...