Oferta

Doradztwo prawne świadczone przez prawników naszej Kancelarii obejmuje zarówno spotkania z Klientami, rozmowy i konsultacje za pomocą środków przekazu (telefon, e-mail, komunikator ZOOM), udział w negocjacjach prowadzonych przez Klientów, jak i sporządzanie opinii, pism, projektów dokumentów lub umów.

Prawnicy naszej Kancelarii wykazują się dużą mobilnością i elastycznością w podejściu do czasu i sposobu świadczenia usług.

Dla naszych klientów świadczymy usługi najczęściej na podstawie  umów o stałą obsługę prawną, zaś w specjalistycznych sprawach, na zasadzie doradztwa ad hoc, tj. na konkretne zlecenia. Wynagrodzenie obliczane jest najczęściej w oparciu o iloczyn czasu pracy poświęconego na rozwiązanie problemu i umówionej stawki wynagrodzenia.

Rozliczanie wynagrodzenia odbywa się w oparciu o rzeczywisty czas pracy liczony co do minuty, bez stosowania zaokrągleń, zaś na konkretne zadania ustalamy stawki ryczałtu.

Umowy w obrocie gospodarczym

Zgodnie z zasadą, iż lepiej zapobiegać potencjalnym zagrożeniom niż rozwiązywać zaistniałe problemy doradzamy jak najlepiej zabezpieczyć interesy prawno-majątkowe naszych klientów na etapie konstruowania i negocjowania umów. Tworząc i negocjując umowy w imieniu naszych klientów myślimy przede wszystkim o biznesie, którego mają dotyczyć. Zwracamy również uwagę na  skorelowanie treści umów z założeniami funkcjonowania przedsiębiorstwa i modelem realizacji jego celów.

W ramach obsługi bieżącej oraz obsługi doraźnej przedsiębiorców świadczymy usługi związane m. in. z: tworzeniem koncepcji ogólnej i szczegółowej umów, projektowaniem treści umów, negocjowaniem w imieniu klienta treści umów, doradztwem w zakresie interpretacji postanowień umów już zawartych przez przedsiębiorców oraz opiniowaniem umów.

Specjalizujemy się zwłaszcza w projektowaniu i negocjowaniu: umów o współpracy – długo i krótkoterminowych, umów z zakresu prawa teleinformatycznego, umów inwestycyjnych zawieranych w ramach procesów restrukturyzacji przedsiębiorców, umów o roboty budowlane, umów z zakresu obrotu nieruchomościami, umów korporacyjnych, umów o pracę oraz innych towarzyszących stosunkowi pracy, umów menadżerskich, umów konsorcjum.

 

 

Kontakt

dr hab. Marcin Gorazda partner zarządzający, adwokat marcin.gorazda@gsw.com.pl
Renata Warchoł - Lewicka Partner, radca prawny renata.lewicka@gsw.com.pl
Małgorzata Woźniak partner, adwokat malgorzata.wozniak@gsw.com.pl

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...