Oferta

Doradztwo prawne świadczone przez prawników naszej Kancelarii obejmuje zarówno spotkania z Klientami, rozmowy i konsultacje za pomocą środków przekazu (telefon, e-mail, komunikator ZOOM), udział w negocjacjach prowadzonych przez Klientów, jak i sporządzanie opinii, pism, projektów dokumentów lub umów.

Prawnicy naszej Kancelarii wykazują się dużą mobilnością i elastycznością w podejściu do czasu i sposobu świadczenia usług.

Dla naszych klientów świadczymy usługi najczęściej na podstawie  umów o stałą obsługę prawną, zaś w specjalistycznych sprawach, na zasadzie doradztwa ad hoc, tj. na konkretne zlecenia. Wynagrodzenie obliczane jest najczęściej w oparciu o iloczyn czasu pracy poświęconego na rozwiązanie problemu i umówionej stawki wynagrodzenia.

Rozliczanie wynagrodzenia odbywa się w oparciu o rzeczywisty czas pracy liczony co do minuty, bez stosowania zaokrągleń, zaś na konkretne zadania ustalamy stawki ryczałtu.

Zamówienia publiczne

Z uwagi na fakt, iż nasi stali Klienci aktywnie uczestniczą, jako wykonawcy, w postępowaniach prowadzonych na podstawie Ustawy o zamówieniach publicznych od wielu lat doradzamy im w powyższym zakresie uczestnicząc w przygotowywaniu odwołań i skarg, reprezentując ich przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz dokonując na ich zlecenie analiz postanowień SIWZ i innych dokumentów związanych z prowadzonymi postępowaniami.

Mamy również doświadczenie w przygotowywaniu postępowań od strony prawnej dla zamawiających, w tym wszelkich dokumentów prawnych z nimi związanych (np.: SIWZ, umowy ramowe itp.).

Kontakt

Renata Warchoł - Lewicka Partner, radca prawny renata.lewicka@gsw.com.pl
Małgorzata Woźniak partner, adwokat malgorzata.wozniak@gsw.com.pl

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...