Publikacje

Podatki

Konstrukcja prawna i procedura zakładania UCI luksemburskiego

dr hab. Marcin Gorazda, partner zarządzający, adwokat

Luksemburg jest jednym z największych ośrodków finansowych świata, który dzięki swoim wewnętrznym regulacjom stał się najpopularniejszym w Unii Europejskiej miejscem dla tworzenia instytucji zbiorowego inwestowania (Undertaking for Collective Investment - UCI). Niższe opłaty manipulacyjne oraz możliwość uniknięcia opodatkowania uzyskiwanego za pośrednictwem funduszu dochodu czynią z luksemburskich funduszy inwestycyjnych korzystną alternatywę wobec rodzimych funduszy. Luksemburski fundusz inwestycyjny może oferować swoje produkty na terenie całej Unii Europejskiej bez konieczności otwierania oddziałów czy przedstawicielstw w poszczególnych państwach wchodzących w skład wspólnot. Poniżej opisana zostanie konstrukcja prawna oraz procedura zakładania poszczególnych rodzajów UCI.

 

1. Konstrukcja prawna UCI

• Trzy reżimy prawne

 Ustawa z 20 grudnia 2002r., część I: Fundusze inwestycyjne UCITS (kwalifikują do tzw. paszportu europejskiego)

 Ustawa z 20 grudnia 2002r., część II: Fundusze inwestycyjne

 Ustawa z 13 lutego 2007r.: Fundusze inwestycyjne SIF

W każdym z nich fundusz może przyjąć formę spółki inwestycyjnej z kapitałem zmiennym (SICAV), spółki z kapitałem stałym (SICAF) i funduszu powszechnego (FCP). Porównanie najważniejszych cech tych trzech rozwiązań przedstawia tabela poniżej:

 

 

 

Ustawa z 20 grudnia 2002r., część I

(UCITS)
Ustawa z 20 grudnia 2002r., część II

Ustawa z 13 lutego 2007r.

(SIF)               
Regulator Komisja Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru Finansowego
Procedura rejestracji Przed utworzeniem Przed utworzeniem Do 1. miesiąca po założeniu
Możliwe rodzaje

FCP

SICAV

Inne (np. SICAF)

FCP

SICAV

Inne (np. SICAF)

FCP

SICAV

Inne (np. SICAF)

Uprawnieni inwestorzy

(wyjąwszy ograniczenia w statucie, zasadach zarządzania bądź prospekcie)
Wszyscy Wszyscy Poinformowani
Maksymalna liczba udziałowców Bez limitu Bez limitu Bez limitu
Minimalna liczba udziałowców Bez minimum Bez minimum Bez minimum

Minimalna

inwestycja
Brak Brak €125,000; w przypadku koinwestycji inwestor może wnieść mniej jeśli ma odpowiednie zaświadczenie z banku potwierdzające wiedzę i doświadczenie
Rożne rodzaje akcji Tak Tak Tak
Ograniczenia inwestycyjne Szczegółowe Szczegółowe Ogólne
Możliwość transferowania akcji i udziałów Zasadniczo swobodnie transferowalne Zasadniczo swobodnie transferowalne

Zasadniczo swobodnie transferowalne:

Z zastrzeżeniem dla kwalifikujących się inwestorów
Wymagani dostawcy usług

Depozytariusz

Administracja centralna

Agent rejestracyjny i transferowy

Audytor

Spółka zarządzająca (dla FCP)

Depozytariusz

Administracja centralna

Agent rejestracyjny i transferowy

Audytor

Spółka zarządzająca (dla FCP)

Depozytariusz

Administracja centralna

Agent rejestracyjny i transferowy

Audytor

Spółka zarządzająca (dla FCP)
Podmioty sprawdzenia reputacji przez Komisję Nadzoru Finansowego

Inicjator

Menadżer bądź doradca inwestycyjny

Dyrektorzy UCI

Depozytariusz

Inicjator

Menadżer bądź doradca inwestycyjny

Dyrektorzy UCI

Depozytariusz

Dyrektorzy UCI

Depozytariusz
Dokumenty wymagające wydania Prospekt Prospekt Dokument (Issuing document)
Wykorzystanie subfunduszy Tak Tak Tak
Możliwość dopuszczenia do obrotu Tak Tak Tak
Kalkulacja wartości aktywów netto i częstotliwość wykupu Minimum dwa razy na miesiąc Minimum dwa razy na miesiąc Wymagana kalkulacja wartości aktywów netto, przynajmniej do celów raportowych

 

 

 Opracowano na podstawie: Ernst&Young. Investment funds in Luxembourg.

 

 

2. Procedura zakładania UCI

 - na podstawie ustawy z 2002r.:

Wszystkie UCI działające na podstawie ustawy z 2002 roku przed rozpoczęciem funkcjonowania muszą otrzymać autoryzację Komisji Nadzoru Finansowego (CSSF)

 

Dokumenty i informacje konieczne do przedłożenia CSSF zawierają:

a. pełny prospekt

b. skrócony prospekt (dla UCITS)

c. statut lub regulacje dotyczące zarządzania (dla FCP)

d. informacja o depozytariuszu (musi znajdować się w Luksemburgu)

e. informacja o siedzibie administracji centralnej (musi znajdować się w Luksemburgu)

f. informacja o spółce zarządzającej

g. informacja o założycielu (np. ostatnie oświadczenie finansowe)

h. nazwiska, CV, zaświadczenia o nieposzlakowanej opinii dyrektorów i menadżerów od których wymaga się również dobrej reputacji i doświadczenia (udziałowcy i spółka zarządzająca w FCP są również traktowani jak dyrektorzy). W praktyce Komisja Nadzoru Finansowego wymaga dodatkowo wypełnienia kwestionariusza przez dyrektorów

i. nazwisko audytora

j. umowy

1. z depozytariuszem

2. z agencją płatniczą

3. z agentem rejestracyjnym i transferowym

4. z agentem domicyliacji

5. z zarządcą lub doradcą inwestycyjnym

k. pozostałe informacje, w tym informacje reklamowe dla inwestorów

 

l. strategia marketingowa

Powyższe dokumenty standardowo przekłada się Komisji Nadzoru Finansowego w asyście prawników i/lub banku w Luksemburgu.

 - na podstawie ustawy z 2007r.:

• W przypadku SIF nie jest konieczne uzyskanie wcześniejszej autoryzacji od Komisji Nadzoru Finansowego, w ciągu miesiąca od założenia funduszu trzeba natomiast dostarczyć jej dokumenty założycielskie, informację o depozytariuszu oraz informacje o dyrektorach.

• Fundusz SIF jest zobowiązany do przygotowania dokumentu zawierającego informacje konieczne inwestorom dla oceny inwestycji. Dokument ten musi być również przedstawiony Komisji Nadzoru Finansowego.

• Komisja może wymagać pewnych informacji dotyczących inicjatora funduszu, którym może być inwestor zarówno instytucjonalny jak i nieinstytucjonalny.

• Dyrektorzy i/lub menadżerowie SIF muszą mieć dobrą reputację i doświadczenie w stosunku do rodzaju tworzonego funduszu. Ich nazwiska oraz nazwiska zastępców muszą być przedstawione Komisji Nadzoru Finansowego, w praktyce muszą oni również wypełnić przedstawiony przez Komisję kwestionariusz.

• SIF musi wprowadzić procedury które zapewnią, że akcje albo udziały będą dystrybuowane tylko wśród poinformowanych inwestorów.

• Dodatkowym wymaganiem w stosunku do funduszu FCP jest konieczność zarządzania nim przez spółkę prawa luksemburskiego.

 

 

Autor: Grzegorz Plisz

Artykuł napisany pod kierunkiem adw. Marcina Gorazdy.

 

 

dr hab. Marcin Gorazda

dr hab. Marcin Gorazda

partner zarządzający, adwokat

Zobacz wszystkie publikacje
Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...