Publikacje

Prawo handlowe

Technologia Blockchain i inteligentne umowy przyszłości

Bułgaria, 16 Października 2017

Technologia blockchain polega na zapisie transakcji w tzw. rejestrze rozproszonym, bez udziału pośrednika centralnego (transakcja zapisywana w sieci peer-to-peer). Każda nowa transakcja jest powiązana z wcześniejszą "blokiem", który jest dodawany jako ostatni blok w długim „łańcuchu" kolejnych transakcji. Łańcuch ten tworzy rejestr rozproszony, który jest przechowywany i weryfikowany przez uczestników sieci. Każda strona posiada kopię rejestru, co pozwala na automatyczną weryfikację transakcji w sposób zapewniający pełną wiarygodność. Dzięki temu rejestr transakcji jest bezpieczny i odporny na manipulację.

Pierwotnie technologia blockchain została opracowana na użytek cyfrowej waluty Bitcoin, jednak jej potencjał wykracza daleko poza kryptowaluty.

W raporcie stworzonym przez Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego (EPRS) z lutego 2017 r. przedstawiono wyniki badań nad rozwojem technologii blockchain i jej wpływu na poszczególne dziedziny biznesu i życia. Jednym z kluczowych punktów raportu jest zastosowanie technologii blockchain do inteligentnych umów (Smart Contract). Upraszczając, inteligentnymi umowami określa się umowy pomiędzy dwiema lub więcej stronami, których warunki zapisane są w kodzie programu komputerowego. Po spełnieniu określonych warunków opisanych w kodzie, automatycznie uruchamiane są zdefiniowane wcześniej akcje. Wykonanie umowy jest pewne dzięki automatyzacji procesu, a co za tym idzie wyeliminowaniu czynnika ludzkiego. Pełne wykonanie umów zapewnia użycie dodatkowych programów komputerowych, które nie znajdują zastosowania przy prostszych transakcjach blockchain. Technologia blockchain posiada swój potencjał, jednak wciąż znajduje się na wczesnym etapie rozwoju. Zanim zostanie szeroko wdrożona, niezbędne będzie rozwiązanie kilku problemów z nią związanych.

Prawnicy staną przed trudnymi pytaniami, konieczne będzie rozwiązanie wielu kwestii dotyczących inteligentnych umów. Takie kwestie to m. in. kryteria i warunki potrzebne do zapewnienia ważności i wykonalność inteligentnych umów oraz ich miejsce w systemie prawa. Podczas, gdy większość głosów w dyskusji na temat inteligentnych umów podkreśla, że zapewnią one korzyści w wielu obszarach, równocześnie nie oczekuje się, że zastąpią tradycyjne prawo umów lub tradycyjnych prawników.

 

 

Autor tekstu: Daniela Kishkova z kancelarii Ivan Bojov

 

Tłumaczenie: Wojciech Dobroś

 

Źródło: https://www.warwicklegal.com/news/132/blockchain-technology-the-intelligent-contracts-of-the-future

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...