Publikacje

Zmiany w prawie - Prawo Gospodarcze

Wytyczne w sprawie upoważnionych przedsiębiorców

Komisja Europejska opublikowała wytyczne dotyczące upoważnionych przedsiębiorców (AEO - Authorised Economic Operator). Zostały one opracowane w celu zapewniania jednolitego stosowania przepisów dotyczących AEO przez administracje celne wszystkich krajów członkowskich. W wytycznych można znaleźć szczegółowy opis kryteriów, które muszą być spełnione, aby firma otrzymała certyfikat AEO, jak również wyjaśnienia, jak przedsiębiorca powinien wypełnić wniosek o nadanie statusu. Odrębną część wytycznych poświęcono procedurze uzyskiwania statusu przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Przewidziano też specjalną uproszczoną procedurę przeznaczoną dla spółek zależnych i dominujących.
    
Data wejścia w życie 2012-06-27

 

Powrót