Publikacje

Zmiany w prawie - Prawo Gospodarcze

Podpisanie przez Prezydenta ustawy – Prawo restrukturyzacyjne

Prezydent podpisał 15 maja 2015 r. uchwaloną przez Sejm po senackich poprawkach ustawę – Prawo restrukturyzacyjne. Stanowi ona odpowiedź na postulowaną od dawna przez prawników, sędziów i syndyków zmianę w zakresie prawa naprawczego, które faktycznie nie działało zupełnie. Ustawa przewiduje także znaczącą rewizję przepisów Prawa upadłościowego i naprawczego.
Zasadniczym celem przedmiotowej ustawy jest wprowadzenie skutecznych instrumentów pozwalających na przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika i zapobieżenie jego likwidacji. Przedsiębiorca znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej – niewypłacalny lub zagrożony niewypłacalnością – będzie mógł wybrać procedurę naprawczą dopasowaną do swoich potrzeb. Postępowanie restrukturyzacyjne ma umożliwić zmianę struktury majątku, zobowiązań przedsiębiorcy i zatrudnienia. Ustawa wprowadza i szczegółowo określa cztery postępowania restrukturyzacyjne: postępowanie o zatwierdzeniu układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe oraz postępowanie sanacyjne.
Nowe przepisy wprowadzą dodatkowe gwarancje poszanowania praw wierzycieli na każdym etapie postępowania restrukturyzacyjnego. W myśl ustawy wierzyciele będą mieli wpływ na przebieg postępowania. Będą mogli m.in. domagać się zwołania rady wierzycieli przez sędziego-komisarza.
Ponadto ustawa tworzy Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości, zwany dalej „Rejestrem”. Rejestr będzie m.in. zawierał wyszukiwarkę prowadzonych spraw upadłościowych, wzorów pism i formularzy wymaganych w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego. Administratorem systemu, po jego utworzeniu (wejście w życie stosownego przepisu zostało odroczone do 2018 r.) będzie Minister Sprawiedliwości.
    
Data wejścia w życie 2016-01-01

 

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...