Publikacje

Zmiany w prawie - Prawo Gospodarcze

Nowe wymagania dla odbierających odpady komunalne

Dz. U. poz. 122
Nowe rozporządzenie określiło szczegółowe wymagania wobec przedsiębiorców oraz gminnych jednostek organizacyjnych odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Celem rozporządzenia jest ujednolicenie na terenie całego kraju szczegółowych wymagań dotyczących podmiotów będących przedsiębiorcami, jak i gminnymi jednostkami odbierającymi odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
Wymagania te odnoszą się do:
- posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego,
- utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i urządzeń do odbierania odpadów,
- spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów,
- zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.
Do nowych wymagań należy dostosować się w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
    
Data wejścia w życie 2013-02-09

 

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...