Publikacje

Zmiany w prawie - Prawo Gospodarcze

Nowa ustawa - o timeshare

Dz.U.2011.230.1370
Obowiązują nowe regulacje dotyczące umów o timeshare. Jest to konsekwencją konieczności dostosowania krajowych przepisów do wymogów unijnych. Ustawa określa m.in. zasady ochrony konsumentów, z którymi przedsiębiorcy zawierają umowy, oraz obowiązki przedsiębiorcy i konsumenta będących stronami umów: o timeshare, długoterminowy produkt wakacyjny, pośrednictwa w odsprzedaży timeshare lub długoterminowego produktu wakacyjnego oraz umów o uczestnictwo w systemie wymiany. Przepisy definiują umowę timeshare jako umowę, na podstawie której konsument, odpłatnie, nabywa prawo do korzystania, w okresach wskazanych w umowie, z co najmniej jednego miejsca zakwaterowania, zawartą na okres dłuższy niż rok. Omawiany akt prawny wprowadza również zmiany w Kodeksie cywilnym. Uchyla art. 270(1) k.c., który stał się zbędny, ponieważ w ustawie znalazło się wyłączenie stosowania do określonych w przepisach umów art. 254 - 255 i art. 266 Kodeksu cywilnego.
    
Data wejścia w życie 2012-04-28

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...