Publikacje

Zmiany w prawie - Prawo Gospodarcze

Nie tylko pracownicy odpowiedzą za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Dz. U. Nr 240, poz. 1429
Uchwalone przepisy zmieniające ustawę o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w odniesieniu do zamówień publicznych wprowadzają dwie istotne regulacje. Po pierwsze, rozszerzają zakres podmiotowy osób objętych odpowiedzialnością. Po drugie, rozszerzają katalog okoliczności skutkujących naruszeniem dyscypliny finansowej. Zmiany podmiotowe wprowadzają odpowiedzialność pracowników i innych osób, których obowiązki wynikają wprost z przepisów ustawy, lub którym powierzono obowiązki na podstawie obowiązujących przepisów. Ponadto rozszerzony krąg osób wykonujących czynności przewidziane w przepisach o zamówieniach publicznych obejmuje inne niż pracownicy osoby, którym zamawiający powierzył przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, działające jako pełnomocnicy zamawiającego.
Data wejścia w życie 2011-11-19

 

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...