Publikacje

Zmiany w prawie - Prawo Cywilne

Zwrot opłaty w razie wygrania sprawy wszczętej z urzędu

sygn. akt SK 30/09, Dz. U. poz. 429
W postępowaniu nieprocesowym wszczętym z urzędu zwrot opłaty od skargi na orzeczenie referendarza sądowego jedynie w przypadku uwzględnienia tej skargi z powodu oczywistego naruszenia prawa i stwierdzenie tego naruszenia przez sąd jest niezgodny z konstytucyjną zasadą prawa do sądu. Wynika to z opublikowanego w  dniu 5 kwietnia wyroku Trybunału Konstytucyjnego, w którym Trybunał stwierdził, że art. 79 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w zakresie, w jakim w postępowaniu nieprocesowym wszczętym z urzędu nie przewiduje zwrotu opłaty od skargi na postanowienie referendarza sądowego uwzględnionej z innego powodu niż oczywiste naruszenie prawa, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 2 oraz art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
    
Data wejścia w życie 2013-04-05

 

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...