Publikacje

Zmiany w prawie - Prawo Cywilne

Zmiany w opłatach od wniosków do KRS oraz ułatwienia S24

Dz. U. z 2015 r., poz. 4
Zmiany wprowadza ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 4). Obniża ona opłatę pobieraną za wniosek o wpis do KRS spółki utworzonej przy pomocy wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym (tzw. wniosek S24) – wnioskodawca zapłaci tylko 250 zł a nie – jak dotychczas - 500 zł.

Głównym celem noweli jest jednak poszerzenie katalogu podmiotów, które można utworzyć przez Internet, o spółki jawne i komandytowe (dotąd możliwość ta dotyczyła wyłącznie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością). Przepisy Kodeksu spółek handlowych regulujące tę materię wejdą w życie 1 kwietnia 2016 r. Wtedy także spadną opłaty pobierane za wniosek o zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców, dotyczącego podmiotu utworzonego drogą elektroniczną – opłata wynosić będzie 200 zł, a nie jak obecnie 250.
    
Data wejścia w życie 2016-01-01

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...