Publikacje

Zmiany w prawie - Prawo Cywilne

Wejście w życie przepisów ułatwiających dochodzenie roszczeń transgranicznych

* Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, mającą na celu ułatwienie odzyskiwania należności od dłużników mających rachunki bankowe w innych państwach w sprawach cywilnych i handlowych.
* Zmiany w przepisach mają na celu implementację regulacji unijnych do polskiego systemu prawnego i odnoszą się do ustanowionej procedury europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym.
* Europejskie nakazy zabezpieczenia na rachunku bankowym wydane w jednym państwie członkowskim będą automatycznie uznawane i wykonywane w innym państwie członkowskim – bez konieczności wszczynania odrębnego postępowania.
* Wierzyciel będzie mógł uzyskać nakaz przed wszczęciem postępowania sądowego, a także na każdym etapie postępowania do momentu wydania orzeczenia albo zatwierdzenia lub zawarcia ugody sądowej, a także po uzyskaniu przez wierzyciela orzeczenia, na mocy którego wymaga się od dłużnika zapłaty roszczenia wierzyciela.
* Istotnym ułatwieniem dla wierzycieli będzie możliwość uzyskiwania informacji na temat rachunków bankowych dłużnika na potrzeby wydania europejskiego nakazu zabezpieczenia na takim rachunku. Rozporządzenie zobowiązuje bowiem państwa członkowskie do stworzenia mechanizmu ułatwiającego dostęp do informacji o rachunkach bankowych dłużnika.
    
Data wejścia w życie 2017-01-18

 

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...