Publikacje

Zmiany w prawie - Prawo Cywilne

Plany zamiany praw użytkowania wieczystego we własność projekt w zmian na etapie prac w Ministerstwie Infrastruktury

Planowane jest przeprowadzenie przekształcenia praw użytkowania wieczystego w prawo własności. Operacja dotyczyć ma jednak wyłącznie nieruchomości, na których zlokalizowane są domy wielorodzinne – nie obejmie zatem właścicieli domów jednorodzinnych i działek przeznaczonych pod usługi. Jedną z podstawowych korzyści właścicieli udziałów w użytkowaniu wieczystym będzie zakończenie podwyżek opłat rocznych. Nie zostaną one bowiem zniesione (będą przysługiwały dotychczasowemu właścicielowi – najczęściej gminie – w wysokości ustalonej na moment przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność, do końca okresu, na który według obecnie obowiązujących umów użytkowania wieczystego, przypada czas trwania tych praw. Ich wartość będzie potem waloryzowana na podstawie wskaźników GUS, co stanowić będzie zauważalną zmianę po sięgających nieraz kilkuset procent rocznie podwyżkach opłat rocznych, zarządzanych przez gminy, będące właścicielami nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste.

    
Data wejścia w życie 2017-01-01

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...