Publikacje

Zmiany w prawie - Prawo administracyjne

Przy załatwianiu sprawy w urzędzie przez mail, wymagany jest podpis elektroniczny.

Łukasz Rabiak, Prawnik
Kraków, 09.07.2021

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, w wyroku z 15 kwietnia 2021 r. (sygn. III SA/Gd 933/20) stwierdził, że podania i wnioski mogą być wnoszone do organów w formie wiadomości e-mail. Sprawy urzędowe mogą być zatem załatwiane przez Internet. Jednak bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego wnioski i podania nie będą skuteczne. W takiej sytuacji organ powinien wezwać stronę do usunięcia braku formalnego pisma, ale nie stwierdzać bezskuteczności czynności.

 

Łukasz Rabiak

Łukasz Rabiak

Prawnik

Zobacz wszystkie publikacje
Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...