Publikacje

Zmiany w prawie - Prawo administracyjne

Nieważność decyzji administracyjnych – zmiany od 16 września 2021 r.

Łukasz Rabiak, Prawnik
Kraków, 22.10.2021

16 września 2021 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którą nie można stwierdzać nieważności decyzji, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło dziesięć lat, a także gdy wywołała nieodwracalne skutki prawne.

Ponad powyższe, w związku z uchwalonymi zmianami, nie będą wszczynane postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, jeżeli od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji upłynęło trzydzieści lat. Natomiast toczące się już postępowania administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji lub postanowienia, wszczęte po upływie trzydziestu lat od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia i niezakończone ostateczną decyzją przed 16 września 2021 r., umarzane są z mocy prawa.
 

Łukasz Rabiak

Łukasz Rabiak

Prawnik

Zobacz wszystkie publikacje
Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...