Publikacje

Zmiany w prawie - Podatki

Zmiany w VAT dla organizacji pożytku publicznego

Dz. U. 2012, poz. 140
W związku z nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którą wyłączono z zakresu działalności pożytku publicznego sprzedaż przedmiotów darowizny, zrezygnowano z jednego z warunków zwolnienia. Dostawa tych towarów przez określone organizacje pożytku publicznego nie musi odbywać się w ramach działalności pożytku publicznego. Równocześnie wprowadzono nowe warunki stosowania tego zwolnienia polegające na tym, że środki pieniężne uzyskane z takich dostaw mają zostać przeznaczone w całości na cele określone w wydanym pozwoleniu na zbiórkę uzyskanym zgodnie z przepisami o zbiórkach publicznych. Zwolnienie nie może także spowodować naruszenia warunków konkurencji. Zwolnienie dostaw towarów przez organizacje pożytku publicznego może być stosowane również do dostaw dokonanych w okresie od 3 listopada
    
Data wejścia w życie 2012-02-08

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...