Publikacje

Zmiany w prawie - Podatki

Wzór wniosku o zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego

Dz. U. poz. 789
Zgodnie ze znowelizowanym art. 6 ust. 3 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, we wniosku o zwrot dokonano zmiany informacji o załącznikach. W miejsce wskazanych kopii faktur VAT potwierdzonych za zgodność z oryginałem wskazano kopie faktur VAT, które nie wymagają już potwierdzania. Do wniosku o zwrot producent rolny dołącza faktury VAT albo ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.
    
Data wejścia w życie 2013-07-23

 

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...