Publikacje

Zmiany w prawie - Podatki

Wątpliwości w sprawie konstytucyjności przepisów powodujących wydłużenie terminów przedawnienia

Rzecznik Praw Obywatelskich zwróciła się do TK z wnioskiem o zbadanie konstytucyjności przepisów art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej w związku z art. 114a KKS, pozwalających na dochodzenie zobowiązań podatkowych mimo upływu pięcioletniego terminu przedawnienia. Nagminną stała się, zdaniem RPO, praktyka wszczynania postępowań karnoskarbowych nastawionych na zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Działanie organów, sprzeczne jest tym samym z zasadą ochrony zaufania obywatela do państwa stwarzając po stronie podatnika stan niepewności co do jego sytuacji. Art. 114a KKS pozwala tym samym na rozciąganie ustawowych terminów dochodzenia roszczeń, sprzyjając przy tym opieszałości organów państwa. Rozwiązanie takie budzi kontrowersje tym bardziej, że samo wszczęcie postępowania „w sprawie” uzasadniać ma zawieszenie biegu terminu przedawnienia. Nie zapewnia ono tym samych ochrony praw jednostki, istotnie wpływając na jej interesy majątkowe, a jednocześnie nie przyznając stosownych gwarancji procesowych, wiążących się z przejściem postępowania do fazy „in personam”.
    
Data wejścia w życie 2014-10-22

Powrót