Publikacje

Zmiany w prawie - Podatki

VAT na samochody firmowe

DZ. U. poz. 312
Z dniem 1 kwietnia 2014 r. weszły w życie znowelizowane przepisy w zakresie zasad odliczania podatku VAT w odniesieniu do samochodów firmowych oraz kosztów związanych z ich utrzymaniem. Wysokość przysługującego podatnikowi odliczenia zależy od sposobu wykorzystywania pojazdu.
Na mocy nowych regulacji w przypadku zakupu, importu, najmu, dzierżawy lub leasingu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, gdy wykorzystywane są one wyłącznie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, tj. gdy z uwagi na obowiązujące w przedsiębiorstwie zasady ich używania lub ze względu na konstrukcję takich pojazdów wykluczona jest możliwość ich wykorzystania do celów prywatnych (art. 86a ust. 4 VAT), podatnik ma prawo do odliczenia VAT naliczonego w pełnej wysokości. Co do zasady konieczne jest ponadto prowadzenie ewidencji przebiegu takiego pojazdu oraz złożenie informacji o takim pojeździe do naczelnika właściwego urzędu skarbowego, w terminie 7 dni od dnia, w którym poniesiony zostanie pierwszy wydatek związany z pojazdem. W przypadku wykorzystywania pojazdu zarówno do celów działalności gospodarczej jak i do celów prywatnych, prawo odliczenia VAT ograniczono do wysokości 50%.
Nowe zasady odliczania VAT obowiązują również w stosunku do wydatków z tymi pojazdami związanych, w tym nabycia paliwa, zakupu części zamiennych czy kosztów serwisowania. W przypadku nabycia paliw silnikowych do pojazdów, zasady odliczenia opisane wyżej stosuje się analogicznie, jednakże do dnia 30 czerwca 2015 r. zawieszone zostało prawo do odliczenia VAT w stosunku do paliw do pojazdów wykorzystywanych do celów „mieszanych”, chyba że pojazdy te posiadającą homologację ciężarową N1.
    
Data wejścia w życie 2014-04-01

 

Powrót