Publikacje

Zmiany w prawie - Podatki

Regulacje unijne dotyczące współpracy podatkowej

Dz. Urz. UE L 121/1, rozp. nr 389/2012
W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało rozporządzenie Rady w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatków akcyzowych oraz uchylenia rozporządzenia nr 2073/2004. Rozporządzenie na nowo określa warunki, na jakich właściwe organy państw członkowskich odpowiedzialne za stosowanie przepisów dotyczących podatków akcyzowych mają współpracować ze sobą, a także z Komisją, aby zapewnić przestrzeganie tych przepisów. Określone zostały też zasady i procedury mające umożliwić właściwym organom państw członkowskich współpracę i wymianę – drogą elektroniczną lub w inny sposób – informacji, które są konieczne do zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów dotyczących podatków akcyzowych.
    
Data wejścia w życie 2012-07-01

 

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...