Publikacje

Zmiany w prawie - Podatki

Przeliczanie kwot wyrażonych w walutach obcych

Dz.U.2012.1342
Od 1 stycznia 2013 r. do przeliczania kwot wyrażonych w walutach obcych podatnicy mogą stosować nie tylko kurs NBP, lecz także kurs Europejskiego Banku Centralnego. W pewnych okolicznościach taka możliwość może stać się nowym narzędziem optymalizacji podatkowej. Przepisy nie precyzują bowiem, czy wybór kursu, po którym dokonywane jest przeliczenie, może być dokonany tylko raz i konieczne jest stosowanie wybranej metody do wszystkich transakcji w walucie obcej, czy też praktycznie każdą fakturę można przeliczać inną metodą. Ponieważ brak jest szczegółowych regulacji ustawowych w tym zakresie, należy przyjąć, że podatnicy mogą stosować dowolną metodę, która w danych okolicznościach będzie dla nich korzystniejsza.
    
Data wejścia w życie 2013-01-01

 

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...