Publikacje

Zmiany w prawie - Podatki

Opłaty pobierane przez organy celne

Dz.U.2012.1145
Weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie stawek opłat pobieranych przez organy celne oraz sposobu ich obliczania. Rozporządzenie zostało wydane na podstawie  ustawy Prawo celne i określa stawki opłat za:

1) przechowywanie towarów w depozycie lub w magazynie czasowego składowania prowadzonym przez organ celny;
2) wykonywanie, na wniosek osoby zainteresowanej, czynności przewidzianych w przepisach prawa celnego w miejscu innym niż urząd celny lub poza czasem pracy urzędu celnego.

    
Data wejścia w życie 2012-10-25

 

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...