Publikacje

Zmiany w prawie - Podatki

Określone zostanie miejsce świadczenia niektórych usług wynajmu

Dz.U.2012.1530
Wśród zmian, które zostały wprowadzone do ustawy o VAT 1 stycznia 2013 r., są również te dotyczące miejsca świadczenia usług wynajmu środków transportu. Dotychczas ustawa o VAT w art. 28j określała wyłącznie miejsca świadczenia usług w przypadku krótkoterminowego wynajmu środków transportu. Od 1 stycznia 2013 r. do art. 28j dodane są nowe ustępy 3 i 4. Przewidują one, że w przypadku wynajmu środków transportu innego niż krótkotrwały na rzecz podmiotów niebędących podatnikami VAT, miejscem świadczenia usług jest co do zasady miejsce siedziby, względnie stałego miejsca zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu, usługobiorcy.
    
Data wejścia w życie 2013-01-01

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...