Publikacje

Zmiany w prawie - Podatki

Nowości w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania

DZ. U. poz 581
Z dniem 23 maja weszły w życie trzy ustawy ratyfikujące umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, a to umowy z Baliwatem Guernsey oraz Republiką Korei.
Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey dotyczy unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych. Ze strony polskiej umowa obejmuje podatek dochodowy od osób fizycznych, w odniesieniu do Guernsey zaś mowa jest ogólnie o podatku dochodowym. Podstawową metodą unikania podwójnego opodatkowania na gruncie umowy jest metoda zaliczenia proporcjonalnego. Zastosowanie znajdzie tu, z pewnymi wyjątkami, zasada ogólna, tj. opodatkowanie następować będzie zgodnie z zasadą rezydencji lub stałego pobytu podatnika lub siedziby zarządu spółki, z której podatnik osiąga dochód. Druga ustawa ratyfikacyjna dotyczy Umowy podpisanej z Bliwatem Guersey w Londynie 8 października 2013 r. i odnosi się do kwestii zysków przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie i statki powietrzne w transporcie międzynarodowym.
Celem aktualizacji zakresu podatków objętych Konwencją między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu podpisanej w Seulu 21 czerwca 1991 r. dokonano ratyfikacji polsko-koreańskiego Protokołu. W odniesieniu do Polski będą to podatki dochodowe od osób fizycznych i prawnych, ze strony Korei zaś podatki dochodowy, dochodowy od osób prawnych, specjalny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i lokalny dochodowy. Jako podstawową metodę unikania podwójnego opodatkowania na mocy Protokołu przyjęto metodę zaliczenia proporcjonalnego. Dodatkowo obniżona została maksymalna stawka podatku u źródła od należności licencyjnych (z 10 do 5%).
    
Data wejścia w życie 2014-05-23

 

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...