Publikacje

Zmiany w prawie - Podatki

Nowa umowa podatkowa z Luksemburgiem

Dz.U.2012.1303
Wszedł w życie Protokół zmieniający Konwencję w sprawie unikania podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Luksemburgiem. Protokół wprowadza zwolnienie z opodatkowania dywidend u źródła w przypadku posiadania co najmniej 10 proc. w kapitale spółki wypłacającej przez nieprzerwany 24-miesięczny okres poprzedzający dzień wypłaty dywidend. Obecna konwencja przewiduje ich opodatkowanie wg stawek 5 proc. (przy 25 proc. udziale w kapitale spółki wypłacającej dywidendę) oraz 15 proc w pozostałych przypadkach. Zmienia również postanowienia konwencji dotyczące odsetek i należności licencyjnych, obniżając dla obydwu kategorii stawkę podatku u źródła z 10 proc. do 5 proc. Protokół wprowadza również tzw. klauzulę nieruchomościową, czyli objęcie opodatkowaniem w państwie, w którym położony jest majątek nieruchomy, zysków z tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji), których wartość pochodzi pośrednio lub bezpośrednio z tego majątku nieruchomego. Inną istotną zmianą jest wprowadzenie pełnej klauzuli wymiany informacji w sprawach podatkowych.

    
Data wejścia w życie 2012-12-11

 

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...