Publikacje

Zmiany w prawie - Podatki

Elektroniczne deklaracje podatkowe

Dz. U. z 2014 r. poz. 1563
Ustawą z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw nałożono na płatników PIT i podatników oraz niektórych płatników CIT obowiązek składania elektronicznych deklaracji podatkowych. Obowiązek nie dotyczy podmiotów, które takie dane sporządzają dla maksymalnie pięciu osób.
 Przedmiotowe dane, gromadzone w systemach informatycznych administracji podatkowej, służyć mają uruchomieniu tzw. pre-filled tax return – usługi wstępnie wypełnianych zeznań podatkowych w podatku PIT. W założeniu procedura ta ułatwić ma dokonywanie rozliczeń podatkowych, jak również zmniejszyć ilość dokumentów składanych w formie papierowej.
 Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2015 r. i znajdzie zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2014 r.
    
Data wejścia w życie 2014-01-01

 

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...