Publikacje

Zmiany w prawie - Podatki

Dochodzenie podatków w Unii Europejskiej

Dz.U.2013.1289
Wszedł w życie pakiet przepisów służących poprawie współpracy władz skarbowych Polski i innych krajów UE w ściąganiu podatków. Chodzi tu zarówno o podatki należne polskiemu budżetowi od zagranicznych podmiotów, jak i te, które są należne innym państwom członkowskim UE. Taka międzynarodowa pomoc będzie uruchamiana, jeśli kwota należności przekroczy 1,5 tys. euro. Dodatkowym warunkiem wszczęcia procedury pomocy jest to, by w dniu sporządzenia pierwszego wniosku o udzielenie pomocy nie upłynęło pięć lat, licząc od dnia upływu terminu płatności należności skarbowych. Ustawa o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych wprowadza do polskich przepisów unijną dyrektywę 2010/24/UE dotyczącą współpracy organów skarbowych krajów europejskich.
    
Data wejścia w życie 2013-11-21

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...