Publikacje

COVID - 19

Prawo Antyprzejęciowe – Projekt Tarczy Antykryzysowej 4.0

Łukasz Rabiak, Prawnik
Kraków, 05.06.2020

Zgodnie z zapowiedziami Rządu, do Sejmu wpłynął projekt tzw. Tarczy Antykryzysowej 4.0 (projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw) zawierający przepisy mające na celu ochronę Polskich firm przed wrogimi przejęciami przez zagraniczne podmioty (spoza EOG).

 

Projekt Tarczy Antykryzysowej 4.0, w zakresie przepisów antyprzejęciowej zakłada, że ochronie zostaną poddane spółki publiczne, które:

 

(1)    miały przychody ze sprzedaży i usług na terenie RP, w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych, poprzedzających zgłoszenie, o równowartość min. 10 milionów euro, oraz

(2)    działają w sektorach, w ocenie Rządu, strategicznych (np. energetyka, łączność) oraz mających istotny wpływ na budowę polskiego PKB, takich jak np.:

 

a.    branża IT dostarczająca programy wykorzystywane w energetyce, zaopatrzeniu w wodę i oczyszczaniu ścieków, telekomunikacji (łączności), transporcie zbiorowym i logistyce, płatnościach bezgotówkowych, przetwarzaniu danych oraz obsłudze szpitali i laboratorium, urządzeń medycznych, czy sprzedaży leków na receptę,
b.    produkcja chemikaliów, nawozów i wyrobów chemicznych,
c.    branży telekomunikacyjnej,
d.    podmioty produkujące sprzęt medyczny lub produkujące leki i inne wyroby farmaceutyczne,
e.    przedsiębiorcy z sektora spożywczego zajmujący się przetwórstwem mięsa, mleka, zbóż, owoców i warzyw.

 

Ochrona ma polegać na obowiązku zgłoszenia do UOKiK planowanego objęcia znaczącej liczby akcji lub udziałów (min. 20%) w spółce publicznej spełniającej ww. kryteria. W związku z takim zgłoszeniem, UOKiK jako organ nadzorujący będzie wszczynał postępowania sprawdzające.

 

Rozszerzeniu ulegają uprawnienia UOKiK do wydania w drodze decyzji sprzeciwu wobec nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji nad podmiotem objętym ochroną, w tym także w przypadku nabycia pośredniego, w przypadku gdy nie można ustalić, czy nabywca pochodzi bądź nie pochodzi z obszaru UE/EOG.

 

Za naruszenie przepisów antyprzejęciowych będzie obowiązywała niższa kara grzywny niż w obecnie obowiązujących przepisach ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji i będzie wynosiła maksymalnie 50 milionów złotych.

________________________________________

 

Prawnicy kancelarii na bieżąco śledzą prace nad nowymi przepisami i stanowiskami organów państwowych. Jesteśmy gotowi do udzielenia odpowiedzi na Państwa i udzielenia wszelkich wyjaśnień. W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem nowych przepisów w związku z wystąpieniem  COVID-19 oraz z wpływem skutków stanu epidemii na Państwa działalność, pozostajemy do Państwa dyspozycji.  

 

Niniejszy artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi opinii prawnej nie może być traktowany jako świadczenie usług pomocy prawnej. Informacje zawarte w artykule nie mogą stanowić podstawy jakiejkolwiek odpowiedzialności kancelarii lub autora artykułu w stosunku do osób trzecich. Kancelaria może udzielić porady prawnej wyłącznie po zapoznaniu się z niezbędną dokumentacją i konkretnym stanem faktycznym.

Łukasz Rabiak

Łukasz Rabiak

Prawnik

Zobacz wszystkie publikacje
Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...