Kontakt

Gorazda, Świstuń, Wątroba i Partnerzy
adwokaci i radcowie prawni

Sitz in Krakau:

Plac Szczepański 8
31-011 Kraków

tel. +48 12 422 44 59
fax. +48 12 422 49 39

kancelaria@gsw.com.pl

Büro in Warschau:

ul. Pługa 1/2
02-047 Warszawa

tel. +48 22 114 33 62

kancelaria.warszawa@gsw.com.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000515882

NIP 676-20-37-683
REGON 3514349

Kontaktformular