Zespół

Tworzymy zespół ludzi pracujących z pasją, chętnie podejmujących nowe wyzwania. Zespół ten od kilku lat prężnie rozwija się i stale podnosi swoje kwalifikacje. Dzięki temu, iż w skład Kancelarii wchodzą zarówno adwokaci, jak i radcowie prawni świadczymy pomoc prawną w pełnym zakresie usług.

Paulina Jagiełło

Paulina Jagiełło

Aplikant adwokacki

Główne obszary zainteresowań

Prawo cywilne, prawo i postępowanie karne. Dodatkowo interesuje się prawem gospodarczym.

Znajomość języków obcych

Świadczy usługi w języku angielskim oraz włoskim (poziom komunikatywny).

Doświadczenie zawodowe

W trakcie studiów oraz po ich zakończeniu doświadczenie zdobywała pracując w krakowskich kancelariach. W 2018 roku z wynikiem pozytywnym złożyła egzamin wstępny na aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie.

Wykształcenie

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obroniła pracę magisterską pod tytułem „Standardy wykonywania kary pozbawienia wolności, a praktyka funkcjonowania polskiego systemu penitencjarnego” w Zakładzie Prawa Karnego Wykonawczego pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Migdała.

Powrót