Zespół

Tworzymy zespół ludzi pracujących z pasją, chętnie podejmujących nowe wyzwania. Zespół ten od kilku lat prężnie rozwija się i stale podnosi swoje kwalifikacje. Dzięki temu, iż w skład Kancelarii wchodzą zarówno adwokaci, jak i radcowie prawni świadczymy pomoc prawną w pełnym zakresie usług.

Małgorzata Woźniak

Małgorzata Woźniak

partner, adwokat

Główne obszary zainteresowań

Specjalizuje się głównie w obsłudze podmiotów gospodarczych z branży IT, w szczególności w zakresie sporządzania i opiniowania umów dotyczących tworzenia programów komputerowych, ich sprzedaży, wdrażania i obsługi powdrożeniowej i doradztwa z zakresu praw własności intelektualnej. Jest także specjalistą w zakresie prawa zamówień publicznych, tak w zakresie obsługi podmiotów związanych z wnoszeniem środków ochrony prawnej, jak też opiniowaniem dokumentacji przetargowej oraz czynności zamawiającego w ramach przetargów. Prowadzi szkolenia z zakresu praw własności intelektualnej oraz zmian w prawie.

Znajomość języków obcych

Świadczy usługi prawne w języku angielskim.

Doświadczenie zawodowe

W okresie studiów udzielała porad prawnych w ramach Sekcji Prawa Cywilnego Uniwersyteckiej Poradni Prawnej. W roku 2000 podjęła współpracę z serwisem internetowym e-prawnik.pl, uczestnicząc w tworzeniu jego zawartości merytorycznej. Od roku 2001 współpracuje stale z Kancelarią. Od roku 2006 prowadzi indywidualną praktykę adwokacką. W roku 2008 została wspólnikiem w Kancelarii.

Wykształcenie

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie z roku 2001, ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji, na kierunku Prawo. W tym samym roku ukończyła także Szkołę Prawa Amerykańskiego, prowadzoną przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z The Catholic University of America Columbus School of Law. Jest absolwentką podyplomowego studium Prawa Autorskiego, Wydawniczego i Prasowego prowadzonego przez Międzywydziałowy Instytut Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 2004 zdała egzamin sędziowski. Indywidualną praktykę adwokacką prowadzi od roku 2006.

Powrót