Zespół

Tworzymy zespół ludzi pracujących z pasją, chętnie podejmujących nowe wyzwania. Zespół ten od kilku lat prężnie rozwija się i stale podnosi swoje kwalifikacje. Dzięki temu, iż w skład Kancelarii wchodzą zarówno adwokaci, jak i radcowie prawni świadczymy pomoc prawną w pełnym zakresie usług.

Magdalena Frytek

Magdalena Frytek

Adwokat

Główne obszary zainteresowań

Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie pracy oraz prawie podatkowym. Interesuje się ponadto prawem gospodarczym i wekslowym.

Znajomość języków obcych

Świadczy usługi prawne w języku angielskim.

Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie zdobywała w ramach odbywanych w trakcie studiów praktyk - w Sądzie Okręgowym w Krakowie, jak również w renomowanych krakowskich kancelariach. W 2013 roku z wynikiem pozytywnym zdała egzamin wstępny na aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie.

Wykształcenie

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dwukrotnie wyróżniona przyznanym stypendium za wyniki w nauce oraz dwukrotnie stypendium Rektora dla najlepszych studentów. W Zakładzie Prawa Finansowego obroniła pracę magisterką pt.: "Podatkowe aspekty zdarzeń związanych z nabyciem prawa własności nieruchomości", kończąc studia z wyróżnieniem.

Powrót