Publikacje

Zmiany w prawie - Ustawa deweloperska

Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Łukasz Rabiak, Prawnik
Kraków, 01.04.2022

1 lipca 2022r. w życie wchodzi ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Celem rozwiązań jest przede wszystkim zapewnienie ochrony nabywców w relacjach z deweloperem, w tym ochrony nabywców przed utratą środków finansowych. Przepisy mają zastosowanie do każdej umowy zawieranej przez dewelopera z nabywcą, na podstawie której, deweloper zobowiązuje się do ustanowienia praw wynikających z umowy deweloperskiej, w tym także do umów zawieranych już po zakończeniu budowy.

Najważniejsza zmiana wynika z faktu wdrożenia Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego. Fundusz ten ma stanowić wyodrębniony rachunek w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym. Środki na nim gromadzone mają pochodzić m.in. ze składek należnych od deweloperów, i mają stanowić źródło zaspokajania strat klientów, w przypadkach upadłości deweloper lub banku, braku zwrotu środków w przypadku odstąpienia od umowy przez nabywcę w wyniku niedopełnienia obowiązków przez dewelopera, odstąpienia od umowy przez syndyka lub zarządcę.

 

Łukasz Rabiak

Łukasz Rabiak

Prawnik

Zobacz wszystkie publikacje
Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...