Publikacje

Zmiany w prawie - Prawo Zamówień Publicznych

Duże zmiany dla wykonawców i zamawiających – co nowego ich czeka w prawie zamówień publicznych

Łukasz Rabiak, Prawnik
Kraków, 02.04.2021

Przypominamy, że z dniem 1 stycznia 2021r. weszły w życie nowe przepisy prawa zamówień publicznych (pzp). Zmiany mają zwiększyć efektywność całego systemu zamówień publicznych głównie przez wsparcie małych i średnich przedsiębiorców. Jedne z ważniejszych zmian, to:

 

* obowiązek wypłacania zaliczek i częściowych płatności;

* zakaz stosowania kar za zachowanie, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

* prowadzenie przetargów w formie elektronicznej i składanie ofert z e-podpisem.


Ciekawym rozwiązaniem, mającym odciążyć sądy powszechne, jest również mechanizm koncyliacji jako ugodowego załatwiania sporu pomiędzy wykonawcą a zamawiającym na etapie wykonywania umowy. Rozwiązanie to zakłada prawo stron do zwrócenia się do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP. Rozwiązanie ma zastosowanie do wszystkich zamówień, niezależnie od ich wartości.

Łukasz Rabiak

Łukasz Rabiak

Prawnik

Zobacz wszystkie publikacje
Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...