Publikacje

Zmiany w prawie - Prawo Pracy

Specustawa w sprawie zatrudniania obywateli Ukrainy

Łukasz Rabiak, Prawnik
Kraków, 01.04.2022

12 marca 2022 r. weszła w życie ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa, a jej przepisy obowiązują z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 r. W art. 22 znajduje się uproszczona procedura zatrudniania obywateli Ukrainy. Specustawa zakłada prostą i bezpłatną procedurę zawiadamiania o fakcie zatrudnienia obywatela Ukrainy. Zgodnie z założeniami ustawy podmiot powierzający wykonywanie pracy powiadamia w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania o powierzeniu wykonywania pracy temu obywatelowi. Jednakże, należy zwrócić uwagę, że specustawa nie wyłącza przepisów powszechnie obowiązujących związanych z zatrudnianiem cudzoziemców. Zatem nadal konieczne jest m.in. zgłoszenie cudzoziemca do ZUS, przeprowadzenie badań lekarskich, szkolenia BHP oraz przestrzeganie przepisów prawa zatrudnienia, np. w odniesieniu do minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Łukasz Rabiak

Łukasz Rabiak

Prawnik

Zobacz wszystkie publikacje
Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...