Publikacje

Zmiany w prawie - Prawo Pracy

Praca zdalna znajdzie się w Kodeksie pracy.

Łukasz Rabiak, Prawnik
Kraków, 09.07.2021

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowało projekt ustawy zgodnie z którym praca zdalna ma znaleźć swoje stałe miejsce w Kodeksie Pracy.
 
Przepis zawierający definicję pracy zdalnej wskazuje, że praca może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą, w tym w miejscu zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 
Co ważne, podobnie jak w zakresie telepracy ustanowienie pracy zdalnej będzie możliwe zarówno w momencie nawiązywania stosunku pracy i zawierania umowy, jak i w toku zatrudnienia. Uzgodnienie pomiędzy pracownikiem i pracodawcą może być dokonane papierowo lub elektronicznie. Projekt zakłada, że praca zdalna może być wykonywana okazjonalnie, na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, w wymiarze nieprzekraczającym 12 dni w roku kalendarzowym.

Łukasz Rabiak

Łukasz Rabiak

Prawnik

Zobacz wszystkie publikacje
Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...