Publikacje

Prawo handlowe

Zakładanie biznesu na Litwie

dr hab. Marcin Gorazda, partner zarządzający, adwokat

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIZNESU NA LITWIE

 

1. Zalety:

• Członkostwo w Unii Europejskiej i strategiczne położenie
• Litewskie reformy rynkowe koordynowane są z Bankiem Światowym i Międzynarodowym Funduszem Walutowym
• CIT (15%) i VAT (21%) należą do najniższych w Unii Europejskiej
• 5% CIT dla małych spółek
• PIT na poziomie 15% - jeden z najniższych w Unii Europejskiej
• Częścią litewskiego ustawodawstwa jest 50 umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz liczne porozumienia dwustronne w sprawach wzajemnego popierania i ochrony inwestycji
• Scentralizowany Rejestr Osób Prawnych
• Zasada nieograniczonego dostępu do wszystkich sektorów gospodarki
• Lider branży IT
• Zadowalający poziom sieci telekomunikacyjnych i transportowych (lotniczych, morskich, drogowych i kolejowych)
• Zharmonizowane procedury dotyczące fakturowania
• Dostęp do wykwalifikowanych pracowników
• Dostęp do rynku nieruchomości
• Specjalne strefy ekonomiczne
• Możliwość skorzystania z procedur arbitrażowych (trzy stałe instytucje arbitrażowe)
• Zaimplementowane międzynarodowe i europejskie regulacje dotyczące znaków towarowych

2. Wady:

• Zaudytowane sprawozdania finansowe muszą być składane rocznie jeśli spółka spełnia określone ustawowe warunki dotyczące dochodu, majątku i zatrudnienia
• Konieczność stosowania się do litewskich przepisów z zakresu księgowości i rachunkowości
• Surowe regulacje podatkowe (szczególności w zakresie działań obejmujących podmioty powiązane)
• Relatywnie mały rynek
• Niedawne reformy ekonomiczne i podatkowe
• Niewykluczone opóźnienia w płatnościach

3. Rodzaje działalności:

• Publiczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
• Prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
• Podmiot indywidualny
• Spółka cywilna
• Małe stowarzyszenie (wspólnota)
• Spółka komandytowa
• Spółka mała (osobowa)

4. Regulacje dotyczące osób prawnych:

• Litewski kodeks cywilny, Prawo spółek

5. Firma spółki

• Firma spółki musi obejmować określenie formy prawnej lub odpowiedni skrót

6. Czas założenia

• Procedura rejestracyjna trwa 5 dni roboczych, wpis można uzyskać w ciągu około 15 dni roboczych dla prywatnej spółki z o.o. i 30 dni roboczych dla publicznej spółki z o.o. Prywatna spółka z o.o., podmiot indywidualny oraz spółki osobowe i cywilna mogą być założone przez Internet co może skrócić czas założenia do 2-3 dni (potrzebny elektroniczny dokument identyfikacyjny i podpis elektroniczny)

7. Dostępność gotowych spółek

• Gotowe spółki nie są dostępne

8. Minimalny kapitał zakładowy

• Prywatna spółka z o.o. - LTL 10,000 (około EUR 2,900)
• Publiczna spółka z o.o. – LTL 150,000 (około EUR 43,450)
• Brak wymogu minimalnego kapitału zakładowego dla małych spółek

9. Podatek od wniesienia/podwyższenia kapitału zakładowego

• Brak

10. Minimalna ilość udziałowców

• Spółka prywatna – minimum 1, maksymalnie 249
• Spółka publiczna – minimum 1, maksimum nieograniczona ilość
• Małe stowarzyszenie – minimum 1, maksimum 10.

11. Udziały na okaziciela/udziały bez wartości nominalnej

• Tak/nie

12. Dyrektorzy: minimalna liczba / dyrektor korporacyjny / usytuowanie

• Minimum jeden / niedozwolony / dyrektor może być litewskim rezydentem bądź nie, jednak osoby spoza Unii Europejskiej powinny mieć pozwolenie na tymczasowy pobyt na Litwie. Nie ma możliwości powołania dyrektora nominalnego

13. Sekretarz

• Nie jest przewidziany przepisami litewskiego prawa

14. Wymóg posiadania zarejestrowanego adresu biura / agenta

• Tak/nie

15. Informacje wymagane przez organy przed rejestracją lub przed nadaniem statusu podatnika

• Brak takich wymagań przed rejestracją. Informacje i dokumenty dotyczące planowanego rodzaju działalności i kilku transakcji jest konieczne do nadania numeru podatnika VAT.


16. Informacja o podmiocie dostępne publicznie

• Publicznie dostępne są wszystkie informacje zawarte w Rejestrze Osób Prawnych (dyrektor, udziałowcy, członkowie innych organów, adres biura, rodzaj formy prawnej, hipoteki i obciążenia, kapitał zakładowy, bilans, sprawozdanie roczne i wszystkie inne dokumenty złożone do Rejestru)

17. Jaka dokumentacja musi być przechowywana pod zarejestrowanym adresem podmiotu?

• Księgi rachunkowe, wyciągi z rejestru, licencje, certyfikaty

18. Dokumenty korporacyjne, pieczęć

• Dokumenty korporacyjne są wymagane, zwykle miejscem ich przechowywania jest biuro spółki pod zarejestrowanym adresem. Pieczęć spółki nie jest wymagana. Za posługiwanie się dokumentami i pieczęcią spółki odpowiedzialny jest zarząd spółki.

19. Prowadzenie rachunkowości

• Obowiązkowe

20. Roczne zeznanie

• Obowiązkowe


21. Miejsce posiedzeń organów spółki

• Dowolne

22. Oddziały i podmioty zależne

• Możliwe, konieczność ich rejestracji w Rejestrze Osób Prawnych. Oddział lub podmiot zależny powinien przedstawić  co roku dokumenty sprawozdawczości finansowej, w tym sprawozdanie skonsolidowane, jeśli dokumenty takie są wymagane. Rejestracja trwa od około 5 do około 20 dni roboczych.

23. Fuzje i przejęcia, joint ventures

• Możliwe. Wszystkie zagraniczne fuzje i przejęcia podlegają litewskiemu prawu konkurencji. Joint ventures są możliwe w formie umowy, spółek osobowych i handlowych

24. Specjalne strefy ekonomiczne (Free Economic Zones)

• Znajdują się w siedmiu miastach: Kownie, Kłajpedzie, Szawle, Poniewieżu, Kiejdanach, Okmianach i Mariampolu
• Spółki zarejestrowane w FEZ nie płacą podatku od nieruchomości a dywidendy otrzymywane z tych spółek
• Spółki których poziom inwestycji przekroczy milion EUR nie płacą podatku dochodowego przez 6 okresów podatkowych,  a przez następne 10 lat płacą go 50%

25. Zakończenie istnienia spółki/oddziału

• Istnieją dwie drogi zakończenia istnienia spółki lub oddziału: likwidacja lub upadłość. W przypadku likwidacji, jest ona możliwa w drodze decyzji udziałowców. Procedura ta może trwać około roku i dłużej w zależności od stanu skomplikowania sytuacji podmiotu. Możliwe jest również przeprowadzenie postępowania naprawczego.

26. Daniny na rzecz państwa

• Stawka CIT wynosi 15%, dla małych spółek 5%
• Co do zasady, dochody mające źródło na Litwie otrzymywane przez podmioty zagraniczne, jeśli nie są osiągane przez położone tam zakłady, są opodatkowane na poziomie 10% (odsetki, honoraria, odszkodowanie za naruszenie praw autorskich i pokrewnych) lub 15% (przeniesienie własności lub leasing nieruchomości położonej na Litwie, zyski w tym dywidendy roczne premie dla członków organów zarządzających i nadzorczych) CIT. Mogą być zastosowane różne zwolnienia od opodatkowania.
• Brak opłaty za złożenie zeznania

27. Możliwość obniżenia podatku dochodowego

• Podstawa podatku dochodowego może być obniżona przez dostępne potrącenia i częściowe potrącenia
• Przy stosowaniu przepisów opodatkowaniu dywidend, zastosowanie może mieć zwolnienie udziałowe
• Począwszy od 1 stycznia 2009 dochód spółki podlegający opodatkowaniu może być zmniejszony przez potrącenie wydatków poniesionych w latach 2009-2018 przy nabywaniu lokat długoterminowych, wykorzystanych przez podmiot przy inwestycji
• Dochód podlegający opodatkowaniu może być zmniejszony maksymalnie o 50% w jednym roku podatkowym. Część wydatków, nie potrącona w pierwszym roku może być wykorzystana to pomniejszenia kwoty podatku podlegającej opodatkowaniu w następnych czterech latach podatkowych. Jeśli wymogi określone przez prawo zostaną spełnione, przeniesienie strat wewnątrz grupy podmiotów, włączając w to przelewy trans graniczne, również są możliwe. Dochody małych podmiotów spełniające wymogi przepisów prawa opodatkowane są na poziomie 5%. Przepisy przewidują również inne zwolnienia.

28. Opodatkowanie dywidend

• Dywidendy wypłacane nie-rezydentom przez litewskie podmioty podlegają co do zasady 15% podatkowi u źródła. Jednakże dywidendy wypłacane przez podmiot litewski podmiotowi zagranicznemu który nieprzerwanie przez 12 miesięcy kontroluje co najmniej 10% udziałów z prawem do głosu nie będą podlegały opodatkowaniu, za wyjątkiem przypadków gdy podmiot zagraniczny otrzymujący dywidendę jest zarejestrowany lub w inny sposób powiązany w „raju podatkowym”.
• Dywidendy wypłacane osobom fizycznym są opodatkowane PIT w stawce 15%, chyba że odpowiednia umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania przewiduje inną stawkę.

29. Ograniczenia dewizowe

• Brak


30. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

• Armenia, Austria, Azerbejdżan, Belgia, Białoruś, Bułgaria, Kanada, Chiny, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Gruzja, Grecja, Węgry, Islandia,
Indie, Irlandia, Izrael, Włochy, Kazachstan, Kirgistan, Łotwa, Luksemburg, Macedonia, Malta, Meksyk, Mołdawia, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Rosja, Serbia, Singapur, Słowacja, Słowenia, Korea Południowa, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Wielka Brytania, USA i Uzbekistan

31. Państwa na „białej liście”

• Armenia, Austria, Azerbejdżan, Belgia, Białoruś, Bułgaria, Kanada, Chiny, Chorwacja, Czechy, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Gruzja, Grecja, Węgry,
Islandia, Indie, Irlandia, Izrael, Włochy, Kazachstan, Łotwa, Luksemburg, Malta, Meksyk, Mołdawia, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Rosja, Singapur, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Republika Południowej Afryki, Korea Południowa, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Wielka Brytania, USA i Uzbekistan

32. Państwa na „czarnej liście”

• Andora, Anguilla, Antigua i Barbuda, Aruba, Azory, Bahamy, Bahrajn, Barbados,
Belize, Bermudy, Brunei Darussalam, Kajmany, Kostaryka, Wyspy Cooka, Dominika,
Dżibuti, Ekwador, Okręg Guernsey, Sark, Alderney, Gibraltar, Grenada, Gwatemala,
Hong Kong, Jamajka, Okręg Jersey, Kenia, Kuwejt, Liban, Liberia, Liechtenstein,
Makao, Madera, Malediwy, Wyspy Marshalla, Mauritius, Wyspa Man, Monako,
Montserrat, Nowa Kaledonia, Nauru, Niue, Antyle Holenderskie, Panama, Samoa, San Marino, Seszele, Saint-Pierre i Miquelon, Saint Kitts i Nevis, Saint Vincent i
Grenadyny, Saint Helena, Tahiti, Wyspy Turks i Caicos, Tonga, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Urugwaj, Vanuatu, Wenezuela, Brytyjskie Wyspy Dziewicze (BVI), Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych.

33. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników

• Wymagana forma pisemna
• Fakultatywny okres próbny
• Wypowiedzenie pracy tylko ze ściśle określonych przyczyn

34. Koszt zatrudnienia: podatki i ubezpieczenia

• Składki na ubezpieczenia społeczne – 30,98%
• Składka na fundusz gwarancyjny pracowników – 0,2%
• Wynagrodzenie brutto (w tym wynagrodzenie netto pracownika, jak również 15% PIT i 9% składek na ubezpieczenie społeczne potrącane z wynagrodzenia brutto)

35. Leasing pracowników

• Możliwy, uregulowany w przepisach

36. Zatrudnienie i rezydencja pracowników zagranicznych

• Obywatele Unii Europejskiej mogą przyjeżdżać i pracować na Litwie bez żadnych ograniczeń
• Osoby spoza Unii Europejskiej mogą pracować na Litwie tylko na podstawie pozwolenia na pracę i tymczasowego pozwolenia na pobyt. Zastosowanie ma zasada pierwszeństwa w zatrudnianiu rezydentów litewskich.

Z oryginału "Incorporation datasheet Lithuania" Law Firm Juridicon  przetłumaczył Grzegorz Plisz

 

dr hab. Marcin Gorazda

dr hab. Marcin Gorazda

partner zarządzający, adwokat

Zobacz wszystkie publikacje
Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...