Publikacje

Prawo handlowe

Spółka komandytowo - akcyjna - rejestracja

Iwona Tomaszewska, Młodszy Partner, adwokat, LLM

W jaki sposób wnieść aport w postaci przedsiębiorstwa do spółki komandytowo-akcyjnej w świetle obowiązku pokrycia co najmniej ¼ minimalnej wysokości kapitału zakładowego?

Spółka komandytowo-akcyjna, choć jest spółką osobową, znaczną część regulacji czerpie z przepisów dotyczących spółki akcyjnej z mocy odesłania z art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h. Konieczność sięgania do przepisów właściwych spółce kapitałowej powoduje trudności natury praktycznej. Niejasny jest na przykład wymóg pokrycia jednej czwartej minimalnej wysokości kapitału zakładowego (art. 309 § 3 k.s.h.) w sytuacji, w której jedynym wkładem na kapitał zakładowy jest aport w postaci przedsiębiorstwa, zaś w świetle art. 552 k.c. czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo winna objąć wszystko, co wchodzi w jego skład, o ile z treści czynności nie wynika nic innego. Akcjonariusz wnoszący wkład niepieniężny na kapitał zakładowy ma przy tym możliwość jego wniesienia w terminie jednego roku od rejestracji spółki. W jaki sposób wobec tego nie narazić się na zarzut wnoszenia przedsiębiorstwa częściami, spełniając jednocześnie wymóg pokrycia co najmniej jednej czwartej minimalnej wysokości kapitału zakładowego? Czy jedynym wyjściem jest wobec tego wniesienie wkładu pieniężnego w kwocie 12 500 złotych (1/4 minimalnej wysokości kapitału zakładowego w SKA) oprócz aportu? Jeżeli przyjrzymy się bliżej praktycznej stronie zbycia przedsiębiorstwa, z łatwością można wskazać, że skutek rozporządzający nie zawsze z jednakową datą. Przykładowo użytkowanie wieczyste gruntu i własność budynków na nim posadowionych przechodzą na spółkę po wpisie do księgi wieczystej, a środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych z chwilą uznania rachunku bankowego spółki. To powoduje, że wpłata kwoty 12 500 zł z majątku przedsiębiorstwa (którego środki pieniężne są składnikiem) przed rejestracją nie musi oznaczać naruszenia art. 552 k.c.

Pozostaje jednak do rozstrzygnięcia problem, komu i w jaki sposób akcjonariusz winien dokonać wspomnianej wyżej wpłaty, skoro SKA powstaje z chwilą wpisu do rejestru i nie istnieje etap spółki w organizacji? Jak rozumieć obowiązek pokrycia czwartej części minimalnej kwoty kapitału zakładowego w kontekście sformułowania użytego w formularzu rejestracji spółki („kwotowe określenie kapitału wpłaconego”)? Pokrycie części kapitału można rozumieć jako zapewnienie jego wniesienia przez akcjonariusza, zaś rubrykę formularza za odzwierciedlającą sumę, co do której złożono zapewnienie. W takiej sytuacji oświadczenie o zapewnieniu pokrycia kapitału zakładowego przez akcjonariusza złożone na ręce komplementariusza pozwala na wniesienie aportem przedsiębiorstwa i skorzystanie z rocznego terminu na wniesienie aportu bez konieczności wnoszenia jednocześnie wkładu pieniężnego, nie narażając się przy tym na zarzut „kawałkowania” przedsiębiorstwa. Sądy rejestrowe przychylają się do takiej interpretacji.

Iwona Tomaszewska

Iwona Tomaszewska

Młodszy Partner, adwokat, LLM

Zobacz wszystkie publikacje
Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...