Publikacje

Zmiany w prawie - Prawo Handlowe

Ustawa o dopłatach do czynszów podpisana - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o dopłatach do najmu mieszkań. Dofinansowanie będzie można dostawać nawet przez 15 lat, a pierwsze dopłaty mają być wypłacane od 1 stycznia 2019 roku. Nabór mieszkańców do programu prowadzić będą gminy.

Ustawa z 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania jest jedną z kluczowych inicjatyw legislacyjnych realizujących „Narodowy Program Mieszkaniowy”. Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. z wyjątkiem niektórych przepisów
* Niektóre z wymogów w celu uzyskania dopłaty to: najemca jest osobą fizyczną; w dniu złożenia wniosku o dopłaty najemca nie może być właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, lub budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny; nie może mu również przysługiwać w całości lub w części spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny.
* Dopłaty do czynszów są adresowane do gospodarstw domowych o określonym poziomie dochodów (uzależnionym od liczby osób w gospodarstwie domowym) i niedysponujących innym mieszkaniem. Wysokość dopłat zależy od kosztów budownictwa mieszkaniowego na danym terenie oraz powierzchni mieszkania

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...