Publikacje

Zmiany w prawie - Prawo Gospodarcze

Zmiany w przepisach dotyczących funduszy inwestycyjnych

Dz.U.2013.70
Nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych wprowadza możliwość transgranicznego łączenia funduszy inwestycyjnych otwartych oraz zmienia zasady łączenia się krajowych funduszy. Jednolite przepisy dotyczące łączenia funduszy powinny obniżyć koszty tych operacji. Udostępniany inwestorom skrót prospektu emisyjnego zostaje zastąpiony dokumentem o nazwie „kluczowe informacje dla inwestorów”, co ma umożliwić przedstawianie informacji w jasny i zrozumiały sposób, ułatwiający podejmowanie świadomych decyzji inwestycyjnych. Ustawa upraszcza ponadto zasady wprowadzania jednostek uczestnictwa przez krajowe fundusze do obrotu w innych państwach członkowskich oraz zagranicznych funduszy do obrotu w Polsce. Ustawa wprowadza też „paszport” dla zarządzających funduszami inwestycyjnymi. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych będą mogły zarządzać funduszami w innych państwach członkowskich, a jednocześnie spółki zarządzające z innych państw będą miały możliwość zarządzania funduszami inwestycyjnymi w Polsce.
    
Data wejścia w życie 2013-02-01

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...