Publikacje

Zmiany w prawie - Prawo Gospodarcze

Zmiany w prawie telekomunikacyjnym

Dz. U. 2012 poz. 1445
Następujące istotne zmiany wprowadza nowelizacja ustawy Prawo telekomunikacyjne:
• przechowywanie informacji w urządzeniach końcowych abonentów lub użytkowników końcowych (tzw. "cookies") i uzyskiwanie do nich dostępu będzie możliwe jedynie po uzyskaniu wyraźnej zgody abonenta
• dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych mają obowiązek zawiadomić Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych o naruszeniu danych osobowych. Do ustawy wprowadzono definicję naruszenia danych osobowych, przez które rozumie się przypadkowe lub bezprawne zniszczenie, utratę, zmianę, nieuprawnione ujawnienie lub dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego w związku ze świadczeniem publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych
• dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, a jeżeli jest to konieczne - także operator publicznej sieci telekomunikacyjnej, są obowiązani podjąć środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i integralności sieci, usług oraz przekazu komunikatów w związku ze świadczonymi usługami. Podjęte środki powinny zapewniać poziom bezpieczeństwa odpowiedni do stopnia ryzyka, przy uwzględnieniu najnowocześniejszych osiągnięć technicznych oraz kosztów wprowadzenia tych środków.
    
Data wejścia w życie 2013-03-22

 

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...