Publikacje

Zmiany w prawie - Prawo Gospodarcze

Zmiana opłaty za ogłoszenie w MSiG

DZ. U. poz. 649
Na mocy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego zmieniona została wysokość opłaty za zamieszczenie w MSiG ogłoszenia lub obwieszczenia o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego. Dotychczas opłata za pierwszy wynosiła 100 zł, za kolejne zaś 250 zł. W związku ze zmianą stawka 250 zł zredukowana została do stałej kwoty 100 zł. Zmiana ta wpłynie na obniżenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców.
    
Data wejścia w życie 2014-05-30

Powrót