Publikacje

Zmiany w prawie - Prawo Gospodarcze

Zezwolenia na przejazd pojazdami nienormatywnymi

Dz.U.2012.764
Weszło w życie Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych. Rozporządzenie zostało wydane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym i określa:

1)warunki dystrybucji blankietów zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego, zwanych dalej „zezwoleniami";
2) sposób i tryb wydawania zezwoleń;
3) warunki wyznaczania trasy przejazdu oraz kryteria ustalania warunków przejazdu pojazdu nienormatywnego, w tym przejazdu przez most lub wiadukt;
4) wzory zezwoleń oraz wzory dokumentów związanych z ich wydawaniem.
    
Data wejścia w życie 2012-10-19

 

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...