Publikacje

Zmiany w prawie - Prawo Gospodarcze

Zabezpieczenie na papierach wartościowych ustanawia się przez blokadę rachunku

Dz. U. poz. 640.2012
Aby ustanowić zabezpieczenie na papierach wartościowych, dający zabezpieczenie wyda dyspozycję ustanawiającą bezterminową blokadę papierów wartościowych na rachunku, w której określi cel jej dokonania. Wynika to z rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie sposobu składania zabezpieczenia w papierach wartościowych w postępowaniu egzekucyjnym. Akt szczegółowo reguluje ustanawianie zabezpieczenia w formie zmaterializowanych papierów wartościowych (dokumentów), takich jak: akcje, obligacje, weksle, czeki. Według nowych przepisów przyjęte tytułem zabezpieczenia papiery wartościowe komornik składa niezwłocznie w banku. Rozporządzenie obliguje go także do sporządzenia protokołu z czynności przyjęcia papierów wartościowych. W protokole tym znajdą się dane identyfikujące instrumenty finansowe oraz bank, w którym zostaną złożone. O przyjęciu zabezpieczenia komornik musi zawiadomić wystawcę, remitenta i emitenta papieru wartościowego, co uzasadnione jest charakterem instytucji oraz więzią składającego zabezpieczenie z tymi podmiotami. Zabezpieczenia w papierach wartościowych dokonuje się poprzez ustanowienie blokady papierów wartościowych na rachunku dającego zabezpieczenie na podstawie złożonej przez niego dyspozycji dokonania bezterminowej blokady ze wskazaniem celu, którego realizacji dyspozycja ta służy. W dyspozycji dający zabezpieczenie zobowiązuje podmiot prowadzący rachunek do powstrzymania się od wykonania poleceń zbywania lub przeniesienia zabezpieczonych papierów wartościowych. Według nowych przepisów prowadzący rachunek wydaje dającemu zabezpieczenie zaświadczenie o ustanowieniu blokady, które ten przedstawia komornikowi. Zniesienie blokady następuje po uprawomocnieniu się postanowienia sądu o wydaniu zabezpieczenia i dołączeniu go do odpowiedniej dyspozycji przez dającego zabezpieczenie.
    
Data wejścia w życie 2012-06-09

 

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...