Publikacje

Zmiany w prawie - Prawo Gospodarcze

Wypłata gwarancji przy upadłości SKOK

Dz. U. poz. 613
Jeżeli spełnią się warunki gwarancji udzielonych spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, BFG ma 20 dni na wypłatę ustalonej kwoty. Takie zasady wprowadziła nowelizacja ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw. Bankowy Fundusz Gwarancyjny w przypadku spełnienia warunku gwarancji (zawieszenia działalności kasy i ustanowienia zarządcy komisarycznego, o ile nie został on ustanowiony wcześniej, oraz złożenia wniosku o ogłoszenie jej upadłości) w całości wypłaca środki gwarantowane do wysokości ustawowo określonej kwoty, tj. do równowartości w złotych 100.000 euro. Wypłata ta następuje w terminie 20 dni roboczych.
    
Data wejścia w życie 2013-11-29

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...